Pretražite novosti:

Odluka Dekana o omogućavanju održavanja javne rasprave ili javne prezentacije

Odluka Dekana o omogućavanju održavanja javne rasprave ili javne prezentacije
SVEUČILIŠTE U SPLITU
MEDICINSKI FAKULTET
 
Klasa: 003-05/20-03/0001
Ur. broj: 2181-198-01-01-20-0050
Split, 8. svibnja 2020.
  
Na temelju čl. 43. Statuta Medicinskog fakulteta u Splitu te Odluke dekana od 13. ožujka 2020. (Klasa: 003-05/20-03/00097, Urbroj: 2181-202-01-01-20-0001), zbog proglašene epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, dekan donosi
 
ODLUKU (pdf)
 
I. Dopušta se zakazivanje i održavanje javne rasprave ili javne prezentacije o prijavi teme doktorske disertacije elektroničkim putem, odnosno putem videokonferencije (Skype ili sl.) u postupku stjecanja doktorata znanosti polaznicima doktorskih studija koji su zadovoljili sve propisane uvjete za pristupanje javnoj raspravi ili javnoj prezentaciji.
 
II. Povjerenstvo za doktorate i Služba za znanost, poslijediplomske studije i trajnu medicinsku izobrazbu osiguravaju pripremu i tijek postupaka iz toč. I. ove Odluke.
 
III. Informatička služba zadužuje se za pružanje tehničke potpore u pripremi i tijekom postupaka iz toč. I. ove Odluke.
     
IV. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja.

DEKAN

prof. dr. sc. Zoran Đogaš Ispiši stranicu