Pretražite novosti:

Odluka Dekana o omogućavanju obrane doktorske disertacije

Odluka Dekana o omogućavanju obrane doktorske disertacije
SVEUČILIŠTE U SPLITU
MEDICINSKI FAKULTET
Klasa: 003-05/20-03/0001
Ur. broj: 2181-198-01-01-20-0048 
 
Split, 2. travnja 2020. godine 
 
Na temelju čl. 43. Statuta Medicinskog fakulteta u Splitu te Odluke dekana od 13. ožujka 2020. godine (Klasa: 003-05/20-03/00097, Urbroj: 2181-202-01-01-20-0001), nakon savjetovanja na izvanrednoj sjednici Dekanskog kolegija održanoj telekonferencijskim putem 2. travnja 2020. godine zbog proglašene epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, dekan donosi 
 
 
1. Omogućuje se obrana doktorske disertacije pristupnicima koji su zadovoljili sve uvjete propisane aktima Fakulteta. 
 
2. Povjerenstvo za doktorate i Služba za znanost i poslijediplomske studije osigurat će pripremu i tijek tog postupka. 
 
3. Dozvoljeno je održavanje postupka obrane doktorske disertacije putem videokonferencije (Skype ili sl.). 
 
4. Zadužuju se djelatnici Informatičke službe za pružanje tehničke potpore u pripremi i tijekom samog čina obrane doktorske disertacije.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i njena primjena započinje odmah. 
 

DEKAN

prof. dr. sc. Zoran Đogaš
Ispiši stranicu