Pretražite novosti:

Od ponedjeljka 16. ožujka 2020. nastava će se održavati online

Od ponedjeljka 16. ožujka 2020. nastava će se održavati online
SVEUČILIŠTE U SPLITU
MEDICINSKI FAKULTET
Klasa: 003-05/20-03/0001
Ur. broj: 2181-198-01-08-20-0040
Split, 13. ožujka 2020.
 
Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu (Klasa: 022-03/20-04/92, Urbroj: 50301-27/04-20-1) donesenoj na sjednici održanoj dana 13. ožujka 2020. godine, te na temelju Odluke rektora Sveučilišta u Splitu od 13. ožujka 2020. godine (Klasa: 003-05/20-03/00097, Urbroj: 2181-202-01-01-20-0001), a u skladu s čl. 43. Statuta Medicinskog fakulteta u Splitu, nakon savjetovanja na izvanrednoj sjednici Dekanskog kolegija održanoj 13. ožujka 2020. godine, zbog proglašene epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, dekan donosi
 
O D L U K U
 

1. Obustavlja se redovito izvođenje nastave u skladu s izvedbenim rasporedima na svim studijskim programima Medicinskog fakulteta u Splitu od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine.

2. Uspostavlja se sustav učenja na daljinu Merlin (Moodle) kojega administrira SRCE u skladu s preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja koje je zaduženo za koordinaciju poslova i dinamiku uspostave nastave na daljinu.

​3. Zadužuju se svi pročelnici katedri i voditelji predmeta čija je nastava u tijeku, ili započinje u idućih 4 tjedna sukladno izvedbenim rasporedima, da odmah uspostave nastavu iz svojih predmeta u sustavu Merlin (postave sve potrebne sadržaje i osiguraju funkcionalnost online predmeta), a u punoj koordinaciji s Povjerenstvom za nastavu.

4. Zadužuju se svi nastavnici i suradnici koji sudjeluju u nastavi, kao i svi studenti, da žurno provjere funkcioniranje svojih AAI računa. Svu potrebnu potporu nastavnicima, suradnicima i studentima pružit će djelatnici informatičke službe.

5. Do daljnjega se odgađaju svi ispitni rokovi i kolokviji.

6. Svi zaposlenici obvezni su dolaziti na radno mjesto te nastaviti s redovnim radom u skladu s preporukama stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Splitsko-dalmatinske županije, te povjerenstava Sveučilišta u Splitu i Medicinskoga fakulteta, kao i uz pridržavanje svih preporuka vezanih za prevenciju i zaštitu širenja zarazne bolesti.

7. Zadužuje se Studentski zbor i Povjerenstvo za nastavu za uspostavu službenih komunikacijskih kanala koji moraju osigurati dobru međusobnu komunikaciju te pravodobnu informiranost studenata.

8. U Knjižnici se studentima privremeno obustavlja mogućnost učenja i uporabe računala, a ostale aktivnosti uredno se obavljaju.

9. Za sva druga postupanja primjenjuje se Odluka dekana od 12. ožujka 2020. godine (Klasa: 003-05/20-03/0001, Ur. broj: 2181-198-01-08-20-0036).

10. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na Oglasnoj ploči na mrežnim stranicama Fakulteta, te traje do opoziva.


Dekan

prof. dr. sc. Zoran Đogaš
 

Odluka Dekana Medicinskog fakulteta u Splitu (pdf)

Odluka Rektora Sveučilišta u Splitu (pdf)

Ispiši stranicu