Pretražite novosti:

Natječaj za upis na Poslijediplomski studij Menadžment zdravstvenih organizacija

Natječaj za upis na Poslijediplomski studij Menadžment zdravstvenih organizacija

N A T J E Č A J ZA UPIS NA ZAJEDNIČKI POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ MENADŽMENT ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJA EKONOMSKOG FAKULTETA U SPLITU I MEDICINSKOG FAKULTETA U SPLITU U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024. (link) Ispiši stranicu