Pretražite novosti:

Ispiti tijekom izvanrednog stanja zbog epidemije COVID-19

Ispiti tijekom izvanrednog stanja zbog epidemije COVID-19
SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET
Klasa: 003-05/20-03/0001 
Ur. broj: 2181-198-01-01-20-0047 
 
Split, 2. travnja 2020. godine 
 
Na temelju čl. 43. Statuta Medicinskog fakulteta u Splitu te Odluke dekana od 13. ožujka 2020. godine (Klasa: 003-05/20-03/00097, Urbroj: 2181-202-01-01-20-0001) a u svezi točke 5. te Odluke, nakon savjetovanja na izvanrednoj sjednici Dekanskog kolegija održanoj telekonferencijskim putem 2. travnja 2020. godine zbog proglašene epidemije bolesti COVID19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, dekan donosi 
 
O D L U K U (pdf) 
 
1. Zadužuje se prodekan za nastavu da u suradnji s Povjerenstvom za nastavu žurno izradi plan održavanja ispita koji nisu održani i koji uskoro trebaju biti održani na svim studijskim programima. 
 
2. Povjerenstvo za nastavu koordinirat će s voditeljima predmeta/pročelnicima katedri i studentskim predstavnicima termine i provedbu ispita. 
 
3. Pisani testovi održavat će se u sučelju Merlin pod nadzorom Povjerenstva za nastavu uz strogo pridržavanje naputaka istog, koji uključuju točno definirano vrijeme otvaranja/zatvaranja ispita (uz preporuku da to bude u poslijepodnevnim satima), nadzirani pristup studenata (logs), randomizirani redoslijed pitanja i ponuđenih odgovora i sl. 
 
4. Iznimno će se dozvoliti održavanje usmenih ispita putem videokonferencije (Skype ili sl.) sukladno Pravilniku o studiju (uz nazočnost najmanje tri osobe i sl.). 
 
5. Za odobrenje ispitnog roka od strane dekana i predloženog načina provođenja ispita, nužna je pisana suglasnost prodekana za nastavu ili prodekana određenog studija i predsjednice Povjerenstva za nastavu a na zamolbu pročelnika katedre i studentskog predstavnika na Obrascu za zamolbu za održavanje ispita (.docx), koji je sastavni dio ove Odluke.

6. Ispite sukladno ovoj Odluci moguće je održati najranije u ponedjeljak 6.4.2020. godine.
 
7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i njena primjena započinje odmah.


Dekan

prof. dr. sc. Zoran Đogaš
Ispiši stranicu