Doktorska škola -Medicinski fakultet

Doktorska škola - studij BIOLOGIJA NOVOTVORINA

 

Osnovni principi biokemijske toksikologije novotvorina

 

NASTAVNICI I SURADNICI KOJI SUDJELUJU U IZVOĐENJU NASTAVE

prof.dr.sc. Davorka Sutlović, nositelj
prof.dr.sc. Marija Definis-Gojanović

 8 sati predavanja i 2 sata seminara      do 60% primjene  e-učenja

CILJ PREDMETA
  1. Upoznati osnovne mehanizme toksičnosti na molekularnoj razini

OČEKIVANI ISHODI
  1. Kandidati će upoznati osnovne mehanizme toksičnosti na molekularnoj razini i čimbenike koji određuju i uvjetuju toksičnost, dovodeći do oštećenja organa s konačnim odgođenim razvojem novotvorina.
  2. Steći će znanja o biokemijskim promjenama i biološkom odgovoru na izlaganje specifičnim karcinogenima koji su povezani s nastankom tumora u raznim organskim sustavima.


Predavanja i seminari
 
 Biokemijski aspekti toksikologije.

  1. Čimbenici koji uvjetuju toksični odgovor.
  2. Anorganski i organski karcinogeni otrovi.
  3. Specifični primjeri:  
                                         tkivna oštećenja, 
                                         multiorganska toksičnost,
                                         klinička simptomatologija, patoanatomija,                            
                                         patofiziologija i specifična histomorfologija u trovanju.
 
  1. Dokazivanje toksičnih tvari u tkivu suvremenim metodama.
  2. Samostalan rad


Literatura

1. Timbrell J. Principles of Biochemical Toxicology, 3rd ed. London:Taylor&Francis, 2000.
2. Moffat AC, Osselton MD, Widdop B. Clarke's Analysis of Drugs and Poisons,3rd ed. London: Pharmaceutical Press, 2004.
3. Duraković Z, i sur. Klinička toksikologija. Zagreb: Grafos, 2000.
4. Janssen W: Forensic Histopathology. Berlin: Springer-Verlag, 1984.
  Ispiši stranicu