Tjelesna i zdravstvena kultura

kolegij: Tjelesna i zdravstvena kultura
voditelj kolegija: mr. Željko Kovačević, prof.

Program nastave

Web predavanje (.pdf)

Ciljevi i zadaci kolegija

Cilj tjelesne i zdravstvene kulture u visokom obrazovanju je učenje novih konvencionalnih motoričkih znanja, usavršavanje temeljnih teorijskih i praktičkih kinezioloških znanja,utvrđivanje interesa studenata, antropoloških obilježja i motoričke informiranosti, sprečavanje procesa deterioracije ili preranog pada osobina, sposobnosti i motoričkih znanja uslijed nedostatne tjelesne aktivnosti, osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje, promicanje sportske kulture i unaprjeđenje socijalne komunikacije.
Zadaće tjelesne i zdravstvene kulture u visokom obrazovanju su: Usvajanje teorijskih informacija o mogućim promjenama morfoloških obilježja, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti primjenom adekvatnih kinezioloških postupaka te mogućim negativnim pojavama uslijed nedostatka tjelesne aktivnosti. Učenje o kineziološkim aktivnostima koje su u funkciji maksimalne transformacije osobina i sposobnosti potrebnih za uspješnost u pojedinoj djelatnosti i prevencija nastanka profesionalnih oboljenja. Usvajanje teorijskih i praktičnih kinezioloških   znanja u svrhu osposobljavanja studenata za samostalno vježbanje. Upoznavanje sa zakonitostima zdravstvene kulture radi očuvanja i unapređenja zdravlja. Usvajanje teorijskih znanja o štetnosti raznih oblika ovisnosti. Usvajanje informacija o najzanimljivijim rezultatima dosadašnjih svjetskih i hrvatskih istraživanja provedenih na studentskoj populaciji iz segmenta zdravlja (bolesti,prehrana,dijagnostika, stres, tjelesna aktivnost kao sredstvo rasterećenja,…) Usvajanje teorijskih znanja o važnosti kvalitetne prehrane tijekom cijelog života, osobito pri velikim intelektualnim i tjelesnim naporima.
 
Korisni linkovi:
www.sveucilisnisport.hr
www.vasezdravlje.com/izdanja/teme/61/
www.sport-forma.com
www.cosmosport.hr Ispiši stranicu