PROTETIKA DENTALNE MEDICINE

O Katedri:
 
Katedra za protetiku dentalne medicine studija dentalne medicine Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu osnovana je 2010. godine. Postojeća struktura katedre nastala je u želji da se olakša proces edukacije studenata dentalne medicine; cilj nastave je studentima pružiti znanje o promjenama koje zahvaćaju stomatognati sustav kod djelomično i potpuno bezubih pacijenata kao i znanje o tehnikama provođenja različitih terapija kod takvih pacijenata. Zadaća nastave je, uz prezentiranje znanja o kraniomandibularnim disfunkcijama i njihovoj pripadajućoj etiologiji, patologiji te patofiziologiji, studente osposobiti i za samostalno izvođenje dijagnostike i odgovarajuće protetske terapije. Katedra sa svojim kolegijima obuhvaća područja fiksne i mobilne protetike, gnatologije te materijala koji se koriste u ordinacijama i laboratorijima dentalne medicine.


Izv. prof. dr. sc. Ivan Galić, dr. med. dent.
v.d. pročelnika katedre prema funkciji prodekana
ivan.galic@mefst.hr

Nastavnici i suradnici katedre:

Izv. prof. dr. sc. Ivan Kovačić, dr. med. dent., specijalist dentalne protetike
ikovacic@mefst.hr

Doc. dr. sc. Tea Galić, dr. med. dent.
tea.galic@mefst.hr

Doc. dr. sc. Tina Poklepović Peričić, dr. med. dent.
tina.poklepovic@mefst.hr

Doc. dr.sc. Renata Poljak Guberina, dr. med. dent., specijalistica dentalne protetike
poljak@sfzg.hr

Tajnica katedre: dr. sc. Tina Poklepović Peričić, dr. med. dentSuradnici:

Naslovni asistenti:


Diana Vidović, dr. dent. med.
diana.dominovic@gmail.com

Matea Matejić-Majstorović, dr. dent. med.
matea.matejic@gmail.com

Suradnici kliničkih vježbi :


Miro Mušan, dr. dent. med., specijalist dentalne protetike

Božo Lončar, univ. mag. med. dent., specijalist stomatološke protetike
bozo.loncar@mefst.hr

Brano Tot, dr. med. dent.
brano.tot@gmail.com


Sanja Jemo,  dr. med. dent., specijalist dentalne protetike
sanja.jemo@gmail.com

doc. prim. dr. sc. Ognjenović Marina, dr. med. dent. spec. dent
marina.ognjenovic1@gmail.com

doc. prim. dr. sc. Davor Seifert, dr. med. dent., spec. stomatološke protetike
davor.seifert@gmail.com

Kolegij:
Novosti

20.4.2022. Otvoren je natječaj za demonstratore na Mobilnoj i Fiksnoj protetici 1 u ovoj akademskoj godini. Aplikacijski obrazac možete naći OVDJE.
Zainteresirani studenti mogu se javiti e-mailom Diani Vidović ili prodekanu za Studij Dentalne medicine, Izv. prof. dr. sc. Ivanu GalićuLiteratura za mobilnu i fiksnu protetiku 

Raspored za 6. godinu 2018/2019

1.6.2020.
Otvoren je natječaj za demonstratore na Mobilnoj i Fiksnoj protetici 1. Aplikacijski obrazac možete naći OVDJE.
Zainteresirani studenti mogu se javiti e-mailom Diani Vidović ili prodekanici prof. dr. sc. Katarini Vukojević.

24.6.2019.
Ispit iz Fiksne protetike 1 za studente 3. godine studija Dentalne medicine održat će se u petak, 28.6.2019. u 13 sati u velikoj predavaonici A116

16.4.2019.
Otvoren je natječaj za demonstratore na Mobilnoj i Fiksnoj protetici 1. Aplikacijski obrazac možete naći OVDJE.
Zainteresirani studenti mogu se javiti e-mailom Diani Vidović ili prodekanici prof. dr. sc. Katarini Vukojević.

10.1.2019.
Otvoren je natječaj za demonstratore pri Katedri za protetiku. Aplikacijski obrazac možete naći OVDJE.
Prijave poslati na mail katarina.vukojevic@mefst.hr Ispiši stranicu