Opći podaci


Poštovane kolegice i kolege,
 
                  Obiteljska medicina je klinička i znanstvena disciplina, jedina isključivo u vanbolničkoj zdravstvenoj zaštiti. Njene značajke su provođenje sveobuhvatne i kontinuirane zdravstvene zaštite definirane populacije, pri čemu se obitelj smatra osnovnom jedinicom zdravstvenog rizika. Obiteljska medicina sintetizira pretkliničke i kliničke predmete radi primjene u praksi, a svrha svakog medicinskog fakulteta je odgojiti i osposobiti mladog liječnika da samostalno rješava «probleme na prvoj liniji», koristeći znanstveni i humanistički pristup.
         Glavni cilj nastave je prema tome osposobljavanje budućeg liječnika za primjenu stečenih i usvajanje novih znanja (mehanizmi bolesti, doprinoseći čimbenici, preventivni rad, utjecaj međuljudskih odnosa na bolest, kako u obitelji, tako i na radnom mjestu, farmakoekonomsko zaključivanje, racionalna dijagnostika i liječenje, usvajanje osnovnih metoda istraživanja), ovladavanje vještinama (komuniciranje, postavljanje radnih dijagnoza, donošenje odluka, primjena epidemioloških metoda, suradnja s medicinskim/nemedicinskim stručnjacima, upravljanje i organizacija rada, uz niz kliničkih vještina) te stjecanje i zauzimanje stavova (empatija, bolesnik kao jedinstvena ličnost, samozaštita, liječnički kodeks, preuzimanje odgovornosti, prava pacijenata).
          Ono što razlikuje tako formiranog liječnika od drugih kliničara je prihvaćanje bolesne osobe ili one koja misli da jest, u cjelokupnom njenom okruženju (subjekt je bolesnik a ne bolest); osposobljava se za primjerenu obradu velikog broja pacijenata sa širokim spektrom tegoba u vrlo različitim okolnostima (npr. ordinacija, kućna posjeta, telefonsko savjetovanje, djelovanje na otvorenom). Specifična obilježja njegovog rada su : holistički pristup i kontinuirana zdravstvena zaštita povjerene mu populacije.
Nastava iz Obiteljske medicine je posljednja prillika da pitate, saznate i naučite neke od znanja i vještina koja vam trebaju sutra za svakodnevni rad. Ostaju vam još rotacije kliničkih vještina ali svakodnevni rad u ordinacijama, ono što će većina od vas prvo raditi, a jedna četvrtina i trajno, uči se na obiteljskoj medicini.
Naravni kako većinu potrebnih znanja i vještina već posjedujete. Potrebno ih je samo posložiti sukladno potrebama u ordinacijama prvog kontakta gdje prvenstveno dolaze osobe sa „malilm“ tegobama. Sada su vaša znanja usmjerena na kliniku i najteže slučajeve bolesti. Vrijeme je da spoznate kako su ljudi katkada i ozbiljno bolesni, ali da je to ipak puno rjeđe nego mislite a da su njihove potrebe za savjetom i vodstvom kroz sustav zdravstvene skrbi puno šire. Stoga je i naš kolegij organiziran prvenstveno kroz seminare i vježbe čija je specifičnost da se polovica odvija na otocima. To je jedinstvena prigoda da vidite kako se puno toga može riješiti kada vam bolnica nije na dohvat ruke. Voditelji vježbi su najbolje kolege sa puno iskustva.
Tijekom vježbi obavezni ste ispuniti neke zadatke (Pisma i EMB) koji nisu sastavni dio ocjene, ali su uvjet za izlazak na ispit. Upute su vam dostupne na našoj web stranici.    Nazočnost svim oblicima nastave je obavezna. Opravdano se smije izostati najviše 20% od ukupnog fonda sati. Prije dobivanja potpisa treba nadoknaditi propušteno (odrađivanjem – vježbe ili kolokvijem – drugi oblici nastave).
        Provjera znanja provodi se rješavanjem zadataka na seminarima, na ispitu kliničkih vještina,  na pismenom ispitu – testu i na kraju na usmenom ispitu.
  Ispiši stranicu