HRZZHRZZ Projekt: IP-2019-04-1958

 

Otkrivanje organizacije i funkcije kolesterolove domene u plasma membrani fibroznih stanica leće oka uz primjenu fluorescentnih metoda


Opis projekta:

Očna mrena je glavni uzrok sljepoće u svijetu. Operacija je trenutno jedini učinkovit tretman. Razlog za pojavu očne mrene je nepoznat, ali veliki broj dokaza ukazuje na to da prisutnost kolesterola i domena dvosloja kolesterola (DDKa) u očnoj leći pomaže u održavanju njene transparentnosti. Membrane očne leće igraju važnu ulogu u održavanju transparentnosti. Imaju jedinstven lipidni sastav i strukturu koja spriječava stvaranje očne mrene. U ovom istraživanju ćemo se usredotočiti na ulogu lipidnog dijela dvosloja membrane fibroznih stanica u održavanju homeostaze fibroznih stanica i leće. Prisutnost DDKa osigurava zasićenost okolnog fosfolipidnog dvosloja kolesterolom. Ove osobine održavaju glavna fizikalna svojstva lipidnih membrana leća konzistentnima i neovisnim o promjenama u fosfolipidnom sastavu. Dakle, DDKa pomažu u održavanju homeostaze membrane leće dok se membranski fosfolipidni sastav značajno mijenja sa starenjem. U ovom projektnom prijedlogu, prilagodit ćemo postojeće metode za pripremu modelnih membrana s visokim sadržajem kolesterola (odgovarajući modeli membrane fibroznih stanica) i primijeniti ih na ispitivanje membrana fibroznih stanica primjenjujući fluorescentne metode. Temeljem ovih istraživanja istražit ćemo promjene membrana fibroznih stanica koje se javljaju sa starenjem i pojavom mrene. Posebnu pažnju ćemo posvetiti određivanju glavnih razlika u organizaciji lipida u membranama leća osoba s mrenom i onih s prozirnim lećama iste starosti. U ovim studijama će se primjenjivati fluorescentna mikroskopija i metoda oslikavanja i praćenja pojedinačnih fluorescentnih molekula. Naš je cilj razjasniti kako se plazma membrane fibroznih stanica leće, a posebno njen lipidni dvosloj, mijenjaju tijekom starenja i stvaranja mrene, tako da se alternativne strategije za sprječavanje, usporavanje, napredovanje i liječenja mogu predložiti i razviti. Očekuje se da će ove studije dati vrijedan uvid u ulogu plazma membrane fibroznih stanica u održavanju transparentnosti leća. Nastojimo razumjeti razlike u membranama fibroznih stanica leće koje doprinose stvaranju mrene.
 
- voditelj projekta Marija Raguž marija.raguz@mefst.hr Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
- suradnik 1 Witold Subczynski subczyn@mcw.edu Medical College of Wisconsin
- suradnik 2 Zvonimir Boban zvonimir.boban@mefst.hr Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
- suradnik 3 Akihiro Kusumi kusumiaki@gmail.com Okinawa Institute of Scence and Technology
- suradnik 4 Ana Vučinović ana_vucinovic@yahoo.com Klinički bolnički centar Split
- suradnik 5 Josipa Marin Lovrić josipa.marin@gmail.com Klinički bolnički centar Split
- suradnik 6 Ljubo Znaor ljuboznaor@gmail.com Klinički bolnički centar Split
Ispiši stranicu