Medicina

Raspored nastave i rokovi 2017./2018. (pdf)
Vježbovne i seminarske grupe 2017./2018. (pdf)

Raspored seminara 2017. prof. Dželalija
Raspored vježbi 2017.
Popis diplomskih tema

Nastavni materijali:

INFEKTIVNE BOLESTI kratki klinički tečaj - Southwick (pdf)

INFEKTOLOGIJA - STUDIJ MEDICINE
 
Katedra za infektologiju provodi 95 nastavnih sati iz kolegija Infektologije:
-predavanja 20 sati
-seminara    26 sati
-vježbi         49 sati
 
Paralelno s kolegijem Infektologije izvodi se 30 sati nastave kolegija Kliničke mikrobiologije u organizaciji Katedre za Medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju. Nastava se održava u prostorijama KBC Split-lokalitet Firule.
 
Nastavne cjeline ak. god. 2020/2021.
 
Predavanja:
 1. Uvod u infektologiju, imunoprofilaksa, izv. prof. I. Ivić
 2. Antimikrobna terapija, izv. prof. I. Ivić
 3. Akutne i kronične crijevne infekcije izv. prof. B. Lukšić
 4. Infekcijski osipi u djece (šarlah, virusne osipne bolesti). Podušnice, izv. prof. B. Lukšić
 5. Zonoze. prof. B. Dželalija
 6. Bakterijske infekcije SŽS-a. izv. prof. I. Ivić
 7. Virusne, gljivične i tbc infekcije SŽS + poliomijelitis.  doc. D. Ledina
 8. Infekcije kože i mekih tkiva. Tetanus. doc. D. Ledina
 9. Infekcije u imunokompromitiranih osoba i AIDS. doc. D. Ledina
 10. Otrovanja životinjskim otrovima, izv. prof. B. Lukšić
Seminari:
 1. Vrućica. Vrućica nepoznatog uzroka. izv. prof. B. Lukšić
 2. Sindrom sepse + Novorođenačka sepsa. . dr. sc. S. Karabuva
 3. Pneumonije. dr. sc. M.Pavićić-Ivelja
 4. Akutne respiracijske infekcije dječje dobi (hripavac, krup, broniolitis) + adenovirusni febrilni respiratorni katar. dr.sc. D. Carev
 5. Kardiovaskularne infekcije. dr.sc. S. Karabuva
 6. Mokraćne infekcije  i spolno prenosive bolesti. dr. sc. D. Carev
 7. Virusni hepatitis. izv.  prof. B. Lukšić
 8. Ozbiljne virusne infekcije u odraslih, HGBS + COVID 19 prof.  B. Dželalija
 9. Parazitarne infekcije. prof. B. Dželalija
 10. Bioterorizam i botulizam. doc. D. Ledina
 11. Hepatoblijarne, peritonealne i osteoartikularne  infekcije. dr.sc. D. Carev
 12. Infekcije oka, uha, nosa i grla + difterija. dr.sc. S. Karabuva
 13. Kongenitalne infekcije. izv. prof. I. Ivić
Obavezno nastavno gradivo
 
I: Southwick F. Infektivne bolesti, kratki klinički tečaj. 1.Hrvatsko izdanje.
 
II: poglavlja iz udžbenika Duško Mardešić i suradinici. Pedijatrija. Školska knjiga, Zagreb 2016:
 1. Novorođenačka sepsa i meninigitis … 378-82.
 2. Konatalne infekcije (rubeola, toksoplazmoza, CMV, HSV, parvovirus B19, VZV, sifilis) …… 382-87.
 3. Virusne infekcije  s osipom (ospice, rubeola, infekciozni eritem, exanthema subitum, varicela, herpes zoster, herpes simplex, enterovirusi)…480-488.
 4. Skarlatina …………………... 488-9.
 5. Mijelitis i poliomijelitis …..… 500-1
 6. Hripavac ……………...…….. 506-8
 7. Mumps ………………..……. 536-8
 8. Imunoprofilaksa …………….. 553-74
 9. Sindrom krupa …………......... 775-7
 10. Bronhiolitis ………………….  780-3
III: sadržaj  predavanja (P) i seminara (S) (ppt prezentacije)
 1. Opća infektologija …. (P1)
 2. Difterija …..…………(S12)
 3. Adenovirusni febrilni respiratorni katari (S4)
 4. Hemoragijska groznica s bubrežnim sindromom (HGBS) (S8)
 5. Botulizam (S10)

PPT prezentacije:
P1. UVOD-Infekcijske bolesti_SM.2016
P2. Antimikrobna TH
P6. Bakterijske inf.SZS
S3. Pneumonije
S12. ORL i Oko
S13. Kongenitalne infekcije 2015

Nastavni sati
Katedra za infektologiju pri studiju Medicina provodi 95 nastavnih sati iz kolegija Infektologije:
- predavanja 20 sati
- seminara 26 sati
- vježbi 49 sati
 
Kolegij nosi ukupno 5 ECST bodova.
Paralelno s kolegijem Infektologije izvodi se 30 sati nastave iz kolegija Klinička mikrobiologija u organizaciji Katedre za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju.
 
Studentske obveze tijekom nastave
Sve vježbe i seminari su obvezne. Izostanak s vježbi mora se nadoknaditi. Izostanak sa seminara mora se kolokvirati. Dopušten je izostanak s 2 predavanja, izostanke preko ovog boja treba kolokvirati. Student koji izostane s više od 20% (19 sati) nastave ponavlja godinu.

Tijekom nastave polaže se pismeni ispit iz Kliničke mikrobiologije kao zaseban predmet.
 
ISPIT

Upute za održavanje on-line testa (pdf)

Uvjeti za slušanje i polaganje Infektologije su položeni slijedeći ispiti:

1. Mikrobiologija i parazitologija
2. Patologija
3. Patofiziologija
4. Farmakologija
5. Klinička propedeutika 

Ispitu može pristupiti student koji se ispunio sve nastavne obveze.

Ispit se sa sastoji od pismenog i usmenog dijela, a usmeni dio od praktičnog i teorijskog. Pismeni test sadrži 100 pitanja.

Student koji položi pismeni ispit može pristupiti usmenom dijelu ispita u istom ili nekom od narednih ispitnih rokova.

Pismeni test od 100 pitanja ocjenjuje se na slijedeći način:

< 59 bodova = nedovoljan (1)
60-69 bodova = dovoljan (2)
70-79 bodova = dobar (3)
80-89 bodova = vrlo dobar (4)
90-100 bodova = izvrstan (5)
 
Izračun konačne ocjene ispita
Ocjena iz pismenog ispita nosi 40%, a ocjena iz usmenog ispita 60% konačne ocjene. Ispiši stranicu