Dentalna medicina

Raspored nastave 2017./2018. (pdf)

Nastavne cjeline iz Infektologije

Predavanja:
P1. Uvod u infektologiju, opća infektologija i osnove imunoprofilakse - Prof. I. Ivić
P2. Crijevne infekcije - Prof. B. Lukšić.
P3. Angine, Str. Infekcije, EBV i CMV infekcije - Prof. I. Ivić
P4. Respiratorne infekcije - Prof. I. Ivić
P5. Sepsa, hospitalne infekcije i antimikrobna terapija - Prof. B. Lukšić
P6. Toksikoinfekcije, rikecioze, zoonoze - Prof. B. Lukšić
P7. Virusne bolesti s osipom i ostale virusne infekcije - Doc. D. Ledina
P8. Akutni virusni hepatitis i AIDS - Doc. D. Ledina

Seminari:
S1. Infekcije Središnjeg živčanog sustava - Prof. I. Ivić
S2. Bolesti uzrokovane helmintima, gljivama i protozoima - Prof. B. Lukšić
 
Obvezna literatura:
Beus I, Škerk V. INFEKTOLOGIJA ZA STOMATOLOGE. Graphis, Zagreb 2002.
 
Studentske obveze
Student koji izostane s vježbi mora ih nadoknaditi.
Ako izostane sa seminara mora ga kolokvirati.
Student može izostati s 2 predavanja, ako izostane više mora kolokvirati temu predavanja. Student koji izostane s više od 20% nastave ponavlja godinu.

Ispit:
Ispit se sa stastoji od pismenog i usmenog dijela.

Pismeni test se sastoji od 60 pitanja i boduje na slijedeći način:
   >36 bodova = nedovoljan ..(1)
37-42 bodova = dovoljan ......(2)
43-48 bodova = dobar ...........(3)
49-54 bodova = vrlo dobar ...(4)
55-60 bodova = izvrstan .......(5)
 
Student koji položi pismeni dio ispita može pristupiti usmenom ispitu u istom ili nekom od narednih ispitnih rokova. Student koji pristupi usmenom ispitu i ne položi ga, u slijedećem ispitnom roku ponavlja ipismeni dio ispita.  

Nastavni materijali za predavanja:
- Akutne respiratorne infekcije (ppt)
- Angine i streptokokne infekcije (ppt)
- CMV infekcije (ppt)
- Infekciozna mononukleoza (ppt) Ispiši stranicu