Tečaj Plivina škola ljekarničke skrbi u Splitu

Medicinski fakultet u Splitu organizira tečaj pod nazivom

Plivina škola ljekarničke skrbi u Splitu


Mjesto održavanja, Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet, Šoltanska 2, 21000 Split.

 
Vrijeme održavanja: 30. kolovoza - 01. rujna 2024.

 
Namjena Plivine škole je pružiti magistrima farmacije bez specijalizacije dodatna znanja koja nisu stekli tijekom svog dodiplomskog školovanja, a danas se pokazuju kao neophodna u implementaciji ljekarničke skrbi. Škola nudi radionice iz područja ljekarničke skrbi i kliničke farmacije, temeljene na rješavanju slučajeva iz prakse. Planirano je tijekom trodnevne edukacije detaljno obraditi oko 25 slučajeva iz prakse.


PROGRAM TEČAJA

OGLAS TEČAJA
 

168,00 EUR + PDV-a - prijava do 2. 8. 2024.

200,00 EUR + PDV-a - prijava nakon 2. 8. 2024.


Račun za uplatu kotizacija:
Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Šoltanska 2A, 21000 Split.
IBAN: HR6524070001100569322
model: 00, poziv na broj: 0011
Svrha: Kotizacija za Plivinu školu_Ime i Prezime
 

Prijave putem maila: Plivina_skola@mefst.hr

Tečaj će biti bodovan od strane Hrvatske ljekarničke komore.


  Ispiši stranicu