Tečaj Plivina škola ljekarničke skrbi u Splitu

Medicinski fakultet u Splitu organizira tečaj pod nazivom

Plivina škola ljekarničke skrbi u Splitu


Mjesto održavanja, Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet, Šoltanska 2, 21000 Split.

 
Vrijeme održavanja: 1. – 3. rujna 2023. godine.

 
Namjena Plivine škole je pružiti magistrima farmacije bez specijalizacije dodatna znanja koja nisu stekli tijekom svog dodiplomskog školovanja, a danas se pokazuju kao neophodna u implementaciji ljekarničke skrbi. Škola nudi radionice iz područja ljekarničke skrbi i kliničke farmacije, temeljene na rješavanju slučajeva iz prakse. Planirano je tijekom trodnevne edukacije detaljno obraditi oko 25 slučajeva iz prakse.


PROGRAM TEČAJA

OGLAS TEČAJA
 

166,00 EUR + PDV-a – prijava do 1. 8. 2023.

200,00 EUR + PDV-a – prijava nakon 1. 8. 2023.

Račun za uplatu kotizacija:
Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Šoltanska 2, 21000 Split.
IBAN: HR6524070001100569322
model: 00, poziv na broj: 0011
Svrha: Kotizacija za Plivinu školu_Ime i Prezime
 

Prijave putem maila: Plivina_skola@mefst.hr

Tečaj je bodovan od strane Hrvatske ljekarničke komore.


  Ispiši stranicu