Klinička farmacija

1. Cilj i kompetencije:
 
Nakon odslušanog i položenog predmeta Klinička farmacija studenti bi trebali steći znanja s kojima bi trebali moći navesti i objasniti aktivnosti kliničkog farmaceuta u racionalnoj primjeni lijekova, opisati koncept medicine/farmacije zasnovane na dokazima, odabrati i procijeniti izvore informacije o lijekovima, navesti i obrazložiti promjene u farmakokinetici i farmakodinamici lijekova kod specifičnih populacija pacijenata i izračunati sigurnu i djelotvornu dozu u posebnim populacijama te kod smanjene funkcije jetre i bubrega, navesti i objasniti neželjene učinke i interakcije pojedinih skupina lijekova te identificirati, procijeniti i predložiti rješenje za farmakoterapijske probleme, procijeniti potrebu za terapijskim praćenjem lijekova i navesti i objasniti kliničke i laboratorijske nalaze u praćenju efikasnosti i sigurnosti pojedinih skupina lijekova.
 
2. Udžbenici
 
Obavezna literatura:
1. Katzung BG, Masters S, Trevor AJ, urednici. „Temeljna i klinička  farmakologija“, 2. Hrvatsko izdanje, Zagreb, Medicinska naklada, 2020.
 
Dodatna literatura:
1. Walker R., Whittlesea C. Clinical Pharmacy and Therapeutics, 5th ed., Churchill Livingstone, Edinburgh, 2012
2. materijali s predavanja
 
3. Ispit
 
Uvjeti za pristup ispitu iz Kliničke farmacije su uredno pohađanje nastave i vježbi. Ispit iz Kliničke farmacije se sastoji od pismenog (test) i usmenog dijela, od kojih svaki doprinosi 50% ukupnoj ocjeni. Test se sastoji od 50 pitanja. Da bi se pristupilo usmenom ispitu potrebno je sakupiti 30 bodova.
 


Raspon ocjena za pismeni ispit:
30-35 dovoljan (2)
36-40 dobar (3)
41-45 vrlo dobar (4)
46-50 izvrstan (5)

PITANJA ZA USMENI
 
4. Plan nastave - 2021./2022.
 
5. Izvedbeni raspored2021./2022.

6. Ispitni rokovi 2021./2022.:
I. 25. 10. 2021.
II. 20. 07. 2022.
III. 06. 09. 2022.
IV. 20. 09. 2022.

  Ispiši stranicu