Katedra za farmaciju

Katedra za farmaciju osnovana je 1. listopada 2012. godine, a od 1. listopada 2023. godine pročelnica Katedre je doc. dr. sc. Josipa Bukić. Zamjenica je doc. dr. sc. Doris Rušić.
 
Katedra za farmaciju ustrojena je u znanstvenom polju Farmacija i znanstvenoj grani Farmacija, kako bi se isključivo usmjerila na problematiku iz polja farmacije i ujedno kvalitetno zadovoljile nastavne, znanstvene i stručne potrebe studija Farmacija.
U tom smislu, osnovna zadaća Katedre je provedba nastavnog plana i programa za studente studija Farmacija na svih pet godina Studija.
 
Nastavnici uključeni u rad Katedre.
1.      prof. dr. sc. Darko Modun (kontakt: dmodun@mefst.hr)
2.      doc. dr. sc. Ana Šešelja Perišin, mag. pharm. (kontakt: aperisin@mefst.hr)
3.      doc. dr. sc. Josipa Bukić, univ. spec. pharm. (kontakt: jbukic@mefst.hr)
4.      doc.  dr. sc. Dario Leskur, mag. pharm. (kontakt: dleskur@mefst.hr)
5.      doc. dr. sc. Doris Rušić, univ. spec. pharm. (kontakt: drusic@mefst.hr)
6.      prof. dr. sc. Siniša Tomić (naslovni profesor) (kontakt: sinisa.tomic@halmed.hr)
7.      Mate Portolan, mag. pharm (naslovni predavač)
8.      Ivanka Maleš, mag. pharm. (asistent)
9.      dr. sc. Marija Stipić, mag. pharm. (naslovni viši asistent)
10.    Ana Petrić, mag. pharm. (naslovni predavač)
11.    Antonija Banić, mag. pharm. (naslovni asistent)
12.    Jelena Kačić, mag. pharm. (naslovni asistent)
13.    Jelena Jelaska, mag. pharm. (naslovni asistent)
14.    dr. sc. Ante Mihanović (naslovni predavač)
15.    doc. dr. sc. Lovre Zekan, mag. pharm., spec. ispitivanja i kontrole lijekova (naslovni docent)
16.    Toni Durdov, mag. pharm (asistent)

Predmeti koji se izvode na studiju Farmacije u okviru Katedre za farmaciju

1. Uvod u farmaciju
2. Farmaceutski marketing i komunikacija
3. Farmaceutsko nazivlje i grafija
4. Društvena farmacija
5. Farmakognozija
6. Kakvoća prirodnih ljekovitih proizvoda
7. Kozmetologija
8. Fitoterapija
9. Farmaceutska kemija 1
10. Farmaceutska kemija 2
11. Farmakopeja
12. Istraživanje i razvoj lijekova 
13. Farmaceutski oblici
14. Farmaceutsko zakonodavstvo
15. Biokemija lijekova
16. Magistralni pripravci
17. Farmaceutska kontrola kakvoće
18. Klinička farmacija
19. Farmaceutska skrb i samoliječenje
20. Stručno osposobljavanje

NOVOSTI

PharmMedQ projekt

IQPharm projekt

Unapređenje stručne prakse

Plivina Škola ljekarničke skrbi u Splitu

Raspored turnusne nastave za akademsku godinu 2023./2024.

1. godina
2. godina
3. godina
4. godina
5. godina

Studentske konzultacije:
- utorkom: 12:00 - 13:00 (uz prethodnu najavu mailom voditelju predmeta)


  Ispiši stranicu