Kakvoća prirodnih ljekovitih proizvoda

Opis i sadržaj predmeta

Zadaća predmeta Kakvoća prirodnih ljekovitih proizvoda je upoznati studente s posebnostima uzoraka biljnih tvari, njihovim ispitivanjem i kontrolom kakvoće. Uz primjenu uobičajenih farmakopejskih metoda i postupaka u farmakognoziji tumače se i nova analitička rješenja primjenom metoda GC, HPLC, CE, NMR i uporabom biljnih normiranih poredbenih tvari. Studenti se upoznaju s problemima opskrbe tržišta biljnim lijekovima visoke kakvoće i sigurnih za primjenu.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta su sljedeći:
  1. Navesti i obrazložiti osnovne pojmove kakvoće prirodnih ljekovitih proizvoda, te navesti sustave za osiguranje kakvoće: Dobra proizvođačka praksa (GMP), HACCP.
  2. Prepoznati, opisati i objasniti osnovnu dokumentaciju sustava osiguranja kakvoće i osiguranje farmaceutske kakvoće: specifikacije kakvoće, standardne operativne postupke, te metode i postupke kojima se provjerava kakvoća prirodnih ljekovitih porizvoda.
  3. Pravilno provesti postupke ispitivanja i procjeniti kakvoću određenog ljekovitog proizvoda (biljne tvari, pripravka ili ljekovitog proizvoda)
  4. Tumačiti i primijeniti zakonske odredbe koje se odnose na osiguranje i kakvoću prirodnih ljekovitih tvari, pripravaka i ljekovitih proizvoda. 

Izvođenje turnusne nastave iz Kakvoće prirodnih ljekovitih proizvoda u akad. god. 2021./2022. predviđeno je od 23. - 26. studenog 2021. godine.
OBAVEZAN JE DOLAZAK NA SVA PREDAVANJA.

Ispitni rokovi u akad. god. 2021./2022.

26. 11. 2021.
22. 07. 2022.
30. 08. 2022.
13. 09. 2022.
  Ispiši stranicu