Novosti

Odluka o rang listi kandidata_mobilnost studenata
10.04.2024.
Odluka o rang listi kandidata_mobilnost studenata
Mobilnost studenata_studijski boravak u akademskoj godini 24./25.
Odluka o rang listi kandidata_veljaca 2024
15.03.2024.
Odluka o rang listi kandidata_veljaca 2024
Mobilnost osoblja
Odluka o rang listi kandidata_siječanj
07.02.2024.
Odluka o rang listi kandidata_siječanj
Mobilnost osoblja
Odluka o rang listi kandidata_prosinac 2023
11.01.2024.
Odluka o rang listi kandidata_prosinac 2023
Mobilnost osoblja
Ispiši stranicu