Radionice

Radionice


Usavršavanje kompetencija u visokoškolskoj nastavi.

30. 3. 2023. First International Conference on Teaching and Learning FIRST International student symposium on Future Doctors Educating the World

2. 3. 2023. Znanstveno-stručna konferencija ​o usavršavanju nastavničkih kompetencija

22. 4. 2021. Edukacija u području rada i vrednovanja studenata namijenjena mentorima koji sudjeluju u programima stručne prakse

15. 4. 2021. Radionica Profesionalna komunikacijska kompetencija za nastavnike Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu

19. 11. 2020. Edukacija za djelatnike Službe za sveučilišne i stručne studije u području akademskog savjetovanja i savjetovanja za razvoj karijere doktora medicine u svrhu jačanja kompetencija nenastavnog osoblja

26. 11. 2020. Edukacija za djelatnike Službe za sveučilišne i stručne studije u području akademskog savjetovanja i savjetovanja za razvoj karijere doktora dentalne medicine u svrhu jačanja kompetencija nenastavnog osoblja

30. 11. 2020. Edukacija za djelatnike Službe za sveučilišne i stručne studije te nastavno osoblje u području psihološkog Savjetovanja

21. 12. 2020. - 31. 3. 2021. Radionica za nastavnike studijskog programa Dentalna medicina za unaprjeđenje i osuvremenjavanje nastavnog plana i programa studijskog programa dentalna medicina Ispiši stranicu