Studentski zbor


Studentski zbor je krovna studentska organizacija i studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u tijelima visokog učilišta i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja. No, Studentski zbor je također vrhovno studentsko tijelo na fakultetu te samim time svojim godišnjim programom aktivnosti i projekata značajno podiže studentski standard na fakultetu.

Organizacijom brojnih aktivnosti, od sportskih i umjetničkih preko znanstvenih i zabavnih pa sve do izleta, potiče zajedništvo svih studenata na fakultetu. Putem projekata potiče razvitak sporta i znanosti na fakultetu čime se, zajedno s drugim aktivnostima, stavlja naglasak na važnost izvannastavnog dijela studentskog života. Time se budi studentski duh koji treba biti sastavni dio tog važnog perioda u životu zvanog studiranje.

Predsjednik Studentskog zbora Medicinskog fakulteta u Splitu/President of the Student Council:
Vladimir Ercegović
Kontakt/Contact:  vladimir.ercegovic@mefst.hr
 
Studentski pravobranitelj/Student ombudsman:
Marko Grahovac
Kontakt/Contact:  mgrahovac.st@gmail.com
 
Zamjenik predsjednika Studentskog zbora Medicinskog fakulteta u Splitu/Substitute President of the Student Council:
Stefan Golić
Kontakt/Contact:   stefangolic@hotmail.com
 
Predstavnik u Studentskom zboru Sveučilišta u Splitu/Representative in the University Student Council:
Vladimir Ercegović
Kontakt/Contact: vladimir.ercegovic@mefst.hr
 
Zamjenik predstavnika u Studentskom zboru Sveučilišta u Splitu/Substitute representative in the University Student Council:
Karlo Poljak
Kontakt/Contact: karlo.poljak@mefst.hr

Koordinator studentskih organizacija: Bruno Kontri
Kontakt/Contact: kontribruno@gmail.com

Koordinator sportskih događanja/Coordinator of sport events: Stefan Bartul Golić
Kontakt/Contact: stefangolic@hotmail.com

Koordinator znanstvenih događanja/Coordinator of scientific events: Dora Knezović
Kontakt/Contact: dora.knezovic@mefst.hr

Koordinator društvenih mreža i marketinga/Coordinator of social media and marketing: Tina Volarević
Kontakt/Contact: volarevictina@gmail.com

Koordinator za humanitarne akcije/Coordinator of humanitarian events: Nada Rakić
Kontakt/Contact: nada.rakic11@gmail.com

Studentski članovi Fakultetskog vijeća za 2023./2024. godinu/Student members of the Faculty Council for 2023./2024.:
Vladimir Ercegović (Medicina)
Karlo Poljak (Medicina)
Stela Spaseska (Medical Studies in English)
Stefan Bartul Golić (Medical Studies in English)
Mara Pranjić (Farmacija)
Marija Baković (Dentalna medicina)
Marko Grahovac (Poslijediplomski studij)

Kontakt: szmefst@gmail.com
 
Webwww.mefst.unist.hr
 
FacebookStudentski zbor MefSt

Instagram: sz_mefst


Članovi Studentskog zbora Medicinskog fakulteta u Splitu / Members of the Student Council

 

ČLAN / MEMBER ZAMJENIK / SUBSTITUTE
MEDICINA / MEDICINE
Vladimir Ercegović Zvonimir Družianić
Petar Đolonga Sara Bulić
Marko Lovrić Marina Sovulj
Valentina Biloš Toni Vrgoč
Karlo Poljak Tomislav Viđak
Marijana Barbača Gordan Ćurin
Bruno Kontri Ino Božić
Tina Volarević Toni Martinić
Nada Rakić Ivana Perutina
Mateo Kraljević Ivan Agnić
FARMACIJA / PHARMACY
Mara Pranjić Ana Anđić
Paoa Radovniković Lucija Sladić
Anđela Škarpa Josip Vučković
Petar Gilić Kuko Iva Bubalo
DENTALNA MEDICINA / DENTAL MEDICINE
Marta Šalja Magdalena Radina
Marija Baković Ana Marija Zorić
Ružica Perić Marija Badrov
Lucija Đirlić Lea Marić
MEDICINA NA ENGLESKOM / MEDICAL STUDIES IN ENGLISH
Ivona Matulić Stela Spaseska
Stefan Bartul Golić Jelena VIljac
Julija Kancler Johannes Dolenz
Malik Enes Masala Anders Odeverp
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ / PHD
Marko Grahovac Dina Levačić
Dora Knezović Nikolina Pleić
Marijana Vučković Dora Bučan Nenadić
Jakov Matas Jelena Šuto

 
Predstavnici studenata po studijima i godinama:
 

Godina Predstavnik E-mail adresa
Medicina I Nives Lesandrić niveslesandric2@gmail.com
II Ana Banović  ana.banovic2003@gmail.com
III Tonia Škoprc toniaskoprc56@gmail.com 
IV Bruno Kontri kontribruno@gmail.com
V Mia Žižić Kovačević  miakovaceviczizic@gmail.com
VI Matea Matetić matea.matetic@gmail.com
English studies I Georgina Kominovska georgina.kominovska7@gmail.com 
II Monika Krajina monika.krajina@gmx.net
III Malik Masala  malik.e.masala@gmail.com
IV Helena Letica helena.letica@icloud.com 
V Vanessa Preid  vanip.xp@hotmail.com
VI Lukas Kvartuč lukas.kvartuc@gmail.com 
Dentalna medicina I Marija Buljat marijabuljat03@gmail.com
II Sarah Rubić sarah.rubic@gmail.com
III Luka Balić  luka15balic@net.hr
IV Ana Rebrina  anarebrina@gmail.com
V Josipa Ivana Knezović josipaivana17@gmail.com
VI Megi Brekalo  megi.brekalo@gmail.com 
Farmacija I Marko Martinović markomartinovic173@gmail.com
II Franka Vrdoljak vrdoljak.franka@gmail.com
III Augustin Marković augustinmarkovic2@gmail.hr
IV Petar Gilić Kuko  petargilickuko@gmail.com
V Mara Pranjić marapranjic99@gmail.com
Ispiši stranicu