PreventiST

PreventiST


Udruga studenata dentalne medicine Split


Udruga studenata dentalne medicine Split - PreventiST je osnovana u cilju edukacije djece predškolskog i ranog školskog uzrasta, njihovih roditelja i odgajatelja, učenika, studenata te šire javnosti o značenju i pravilnom održavanju oralne higijene, kao i njenom unapređenju i bitnom utjecaju na oralno i opće zdravlje.

Ciljevi su postavljeni sa svrhom poboljšanja prevencije i smanjivanja nastanka bolesti usne šupljine i popratnih tkiva u općoj populaciji s naglaskom na ciljanu skupinu djece i mladih. Nadalje, cilj Udruge je potaknuti studente na izvannastavne aktivnosti u sklopu različitih radionica, projekata i edukacija, te razviti tradiciju organiziranja regionalnih i međunarodnih studentskih kongresa za studente studija dentalne medicine radi poboljšanja studentskog standarda i proširenja studentskih stručnih, znanstvenih i organizacijskih znanja i sposobnosti.
 
Projekti Udruge:

1. Kongres studenata dentalne medicine u Splitu s međunarodnim sudjelovanjem
2. PreventiST: projekt edukacije djece i odraslih o oralnom zdravlju
 
Projekti u kojima Udruga aktivno sudjeluje:
1. 72 sata bez kompromisa
 
Kontakt:
E-mail: udruga.preventist@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/preventiST
Instagram: https://www.instagram.com/preventist.split/ Ispiši stranicu