Vrste znanstvenih članaka

Izvor:
Peh W, Ng K H. Basic structure and types of scientific papers. Singapore medical journal. 2008;49(7):522-525.Izvorni rad / Original Article 
Sadržaj:
 • Nove informacije dobivene na temelju originalnih istraživanja
 • Obično potkrijepljen iscrpnim statističkim analizama
 • U zaključku se koriste podaci dobiveni u istraživanjima
Struktura rada:
 • Sažetak (Abstract)
 • Uvod (Introduction)
 • Metodologija (Methods)
 • Rezultati (Results)
 • Diskusija (Discussion)
Pregledni rad / Review
Sadržaj:
 • Detaljna analiza dosadašnjih spoznaja o pojedinoj temi
 • Ne donosi nove informacije, niti autorova mišljenja i osobna iskustva
 • Veliki broj referenci
Struktura rada:
 • Sažetak (Abstract)
 • Uvod (Introduction)
 • Potpoglavlja (Subheadings)
Izvještaj slučaja / Case Report
Sadržaj:
 • opis slučaja o dosad neopaženom u poznatim bolestima
 • opis slučaja o jedinstvenoj uporabi testova za otkrivanje bolesti
 • opis slučaja o dosada nezabilježenim kliničkim stanjima
 • opis slučaja o dosad nezabilježenim načinima liječenja poznatih bolesti
 • opis slučaja o dosad nezabilježenim komplikacijama tijekom provođenja postupaka.
Struktura rada:
 • Sažetak (Abstract)
 • Uvod (Introduction)
 • Izvještaj slučaja (Case report)
 • Diskusija (Discussion)

Pismo uredniku / Letter to the Editor / Correspondence / Short Communication
Sadržaj:
 • tema koja zanima čitatelje
 • komentari prethodno objavljenih članaka
 • obznanjivanje preliminiranih rezultata istraživanja (kratko priopćenje), uz obvezu naknadnog objavljivanja izvornog članka s rezultatima istraživanja

 Tehničke bilješke / Technical Note
Sadržaj:
 • opis specifičnih tehnika i postupaka
 • opis modifikacije postojećih tehnika i postupaka
 • opis nove opreme primjenjive u medicini.
Struktura rada:
 • Sažetak (Abstract)
 • Uvod (Introduction)
 • Metodologija (Methods)
 • Diskusija (Discussion)
 Slikovni esej / Pictorial Essay
Sadržaj:
 • pretežito sadrži slike
 • ne donosi nove informacije, ali ima edukativnu vrijednost.
 Struktura rada:
 • Sažetak (Abstract)
 • Uvod (Introduction)
 • može sadržavati podpoglavlja i diskusiju (Discussion)
 Komentar / Commentary
Sadržaj:
 • Opis autorovog osobnog iskustva
 • Predmet komentara može biti kontroverzan
 • Ne sadrži nove informacije
 • Ističe različite poglede
 • Može se temeljiti na temi koja je u žiži znanstvene rasprave ili na izvornom radu koji se odnosi na tu temu.
Struktura rada:
 • Sažetak (Abstract)
 • Uvod (Introduction)
 • Potpoglavlja (Subheadings)
Uvodnik / Editorial
 
Sadržaj (najčešće):
 • kratki osvrt na izvorni članak ili kritika tog članka (objavljuje se u istom broju časopisa kao i originalni članak)
 • kratki opis teme koja ne traži iscrpan osvrt
 
Svrha:
 • privlačenje pozornosti na najnovije inovacije
 • privlačenje pozornosti na teme koje su od općeg interesa čitatelja
 
Pišu se na poziv urednika časopisa.
Ostali  
 • Povijesni članci
 • Članci o istraživanjimu u tijeku
 • Specijalna izviješća
 • Praksa utemeljena na dokazima
 • Zdrastvena politika i prakse
 • Eksperimentalni studiji
 • Informacijske tehnologije
 • Edukativni članci
 Neznanstveni materijali  
 • Osvrti na knjige
 • Zahvale
 • Govori
 • Posebna komunikacija
 
  Ispiši stranicu