Kvalificirajući radovi

Izvor:
Peh W, Ng K H. Basic structure and types of scientific papers. Singapore medical journal. 2008;49(7):522-525.Izvorni rad / Original Article 
Sadržaj:
 • Nove informacije dobivene na temelju originalnih istraživanja
 • Obično potkrijepljen iscrpnim statističkim analizama
 • U zaključku se koriste podaci dobiveni u istraživanjima
Struktura rada:
 • Sažetak (Abstract)
 • Uvod (Introduction)
 • Metodologija (Methods)
 • Rezultati (Results)
 • Diskusija (Discussion)
Pregledni rad / Review
Sadržaj:
 • Detaljna analiza dosadašnjih spoznaja o pojedinoj temi
 • Ne donosi nove informacije, niti autorova mišljenja i osobna iskustva
 • Veliki broj referenci
Struktura rada:
 • Sažetak (Abstract)
 • Uvod (Introduction)
 • Potpoglavlja (Subheadings)
Prikaz slučaja / Case Report
Sadržaj:
 • opis slučaja o dosad neopaženom u poznatim bolestima
 • opis slučaja o jedinstvenoj uporabi testova za otkrivanje bolesti
 • opis slučaja o dosada nezabilježenim kliničkim stanjima
 • opis slučaja o dosad nezabilježenim načinima liječenja poznatih bolesti
 • opis slučaja o dosad nezabilježenim komplikacijama tijekom provođenja postupaka.
Struktura rada:
 • Sažetak (Abstract)
 • Uvod (Introduction)
 • Izvještaj slučaja (Case report)
 • Diskusija (Discussion)

Pismo uredniku / Letter to the Editor / Correspondence / Short Communication
Sadržaj:
 • tema koja zanima čitatelje
 • komentari prethodno objavljenih članaka
 • obznanjivanje preliminiranih rezultata istraživanja (kratko priopćenje), uz obvezu naknadnog objavljivanja izvornog članka s rezultatima istraživanja

Ispiši stranicu