Istraživanje i razvoj lijekova

Opis i sadržaj predmeta (pdf)

Ciljevi slušaja predmeta Istraživanje i razvoj lijekova su sljedeći:
 1. Stjecanje znanja iz općih načela otkrića novih lijekova kroz sve faze razvoja lijeka
 2. Stjecanje znanja o funkcioniranju farmaceutske industrije, inovativne i generičke te o njihovim strateškim odrednicama
 3. Naučiti i steći vještine u komunikaciji vezanoj na farmaceutski marketing i promidžbu lijekova

Nakon odslušanog i položenog predmeta Istraživanje i razvoj lijekova studenti bi trebali steći sljedeća znanja s kojima bi trebali moći
 1. Opisati i objasniti faze razvoja lijeka
 2. Navesti i obrazložiti metode koje se koriste u istraživanju lijeka
 3. Navesti i objasniti strateške odrednice inovativne i generičke farmaceutske industrije
 4. Navesti i objasniti osnovna načela oglašavanja lijekova
 5. Analizirati tržište lijekova
 6. Izračunati i odrediti referentnu cijenu lijeka
 7. Izraditi marketinški plan za OTC lijek
 8. Razlikovati pojmove važne za komunikaciju u marketingu lijekova
 9. Prezentirati i primijeniti regulatorne informacije o lijeku u etičkom marketingu
Raspored turnusa

Izvođenje turnusne nastave kolegija Istraživanje i razvoj lijekova u akad. god. 2021./2022. predviđeno je od 02 - 09. studenog 2021. godine.

Raspored izvođenja predavanja (pdf)

Ispitni rokovi u akad. god. 2021./2022.

09. 11. 2021.
18. 07. 2022.
29. 08. 2022.
12. 09. 2022.  Ispiši stranicu