Farmaceutski oblici

Opis i sadržaj predmeta

Cilj  predmeta je stjecanje znanja o farmaceutskim oblicima lijekova, klasičnim oblicima, kao i naprednim terapijskim sustavima. Ovo uključuje stjecanje znanja o pomoćnim tvarima specifičnim za pojedini oblik, kao i saznanja o tehnologijama pripreme i proizvodnje farmaceutskih oblika. Potrebno je steći znanja o potrebnim ispitivanjima za utvrđivanje kakvoće farmaceutskog oblika. 

Nakon odslušanog i položenog predmeta Farmaceutski oblici studenti bi trebali steći sljedeća znanja s kojima bi trebali moći

1. Opisati i objasniti opće i specifične karakteristike pojedinih farmaceutskih oblika
2. Navesti i definirati pomoćne tvari koje se koriste za oblikovanje lijekova
3. Opisati i objasniti tehnološke postupke dobivanja farmaceutskih oblika
4. Navesti i obrazložiti zahtjev kakvoće specifićan za pojedini oblik lijeka

Raspored turnusa

Izvođenje turnusne nastave iz Farmaceutskih oblika u akad. god. 2021./2022. predviđeno je od 27. rujna - 8. listopada 2021. godine.

Raspored i pitanja za usmeniIspitni rokovi u akad. god. 2021./2022.

11. 10. 2021.
21. 07. 2022.
02. 09. 2022.
16. 09. 2022. Ispiši stranicu