Biokemija lijekova

Opis i sadržaj predmeta (pdf)

Ciljevi slušaja predmeta Biokemija lijekova su sljedeći:

1. Stjecanje znanja o reakcijama prve i druge faze metabolizma lijekova i odabranih ksenobiotika:
- Imenovanje, opisivanje i prepoznavanje reakcija prve i druge faze metabolizma
- Ilustrirati kemijskim reakcijama odabrane mehanizme metaboličkih reakcija, prikazati ih i primijeniti na strukturama odabranih lijekova
- Protumačiti mehanizme metaboličkih reakcija i povezati s djelovanjem lijekova
- Predvidjeti i preporučiti metaboličku reakciju s obzirom na strukturu lijeka
2. Stjecanje znanja o ADME (adsorpcija, distribucija, metabolizam, izlučivanje) parametrima odgovornim za sudbinu lijeka u organizmu.
3. Objasniti stereokemijske aspekte metabolizma lijekova
- Prepoznati, opisati i prikazati stereoselektivnost prema supstratu, produktu, supstratu i produktu
- Opisati i objasniti stereoselektivnost i regioselektivnost kod lijekova
4. Prepoznati, imenovati i prikazati strukturno prolijekove
- stjecati znanje o razlozima njihove pripreme i primjene
5. Objasniti i raspraviti ulogu transportnih sustava u organizmu
6. Definirati, raspraviti i dati primjer lijekova induktora i/ili inhibitora reakcija biotransformacije
7. Opisati, prikazati kemijskim jednadžbama, povezati i objasniti reakcije biotransformacije fizioloških tvari i lijekova
8. Uočiti i prepoznati razloge toksičnosti lijekova odnosno njihovih metaboličkih intermedijara i produkata


Nakon odslušanog i položenog predmeta Biokemija lijekova studenti bi trebali steći sljedeća znanja s kojima bi trebali moći
  1. Odabrati, imenovati  i opisati reakcije prve i druge faze metabolizma lijekova
  2. Objasniti ADME parametre i njihov utjecaj na  metabolizam lijekova
  3. Opisati i objasniti ulogu prolijekova
  4. Predvidjeti i povezati strukturu lijeka s metaboličkom reakcijom
  5. Prosuditi moguću toksičnost lijeka
  6. Kritički prosuditi i valorizirati stereoselektivne i regioselektivne reakcije lijekova 

Raspored turnusa

Izvođenje turnusne nastave iz Biokemije lijekova u akad. god. 2021./2022. predviđeno je od 25. siječnja - 3. ožujka 2022. godine.

Raspored vježbi

Rezultati

Ispitni rokovi u akad. god. 2021./2022. ​


03. 03. 2022. 
22. 07. 2022. Pismeni ispit održat će se u 9h u seminarskoj B101.
05. 09. 2022. 
19. 09. 2022.  Ispiši stranicu