Uvod u farmaciju

Opis i sadržaj predmeta (pdf)

Cilj predmeta
U školovanju farmaceuta, kao samostalne i kreativne osobe, bitno je već u početku studija izložiti s povijesnog, znanstvenog, umjetničkog, intelektualnog i tehničkog motrišta zadaću i društvenu ulogu farmacije i farmaceuta kako u prošlosti tako i u sadašnjosti. U predmetu Uvod u farmaciju studenti će uočiti neka obzorja farmacijske znanosti i struke, dobiti prvu i letimičnu predodžbu o tome čime se bavi suvremena farmacija, kakvo je mjesto i značaj farmaceutskog studija, koji je obim studija, kao i raznolikosti njihova budućeg zanimanja u sustavu zdravstva. Izlaže se razvoj znanstvene misli, eksperimentalne metode i metodike rada, podcrtavaju temelji jezičnog izričaja i daju prethodne napomene o etici i moralu. Ulomci iz povijesti farmacije predstavljaju ures i spoznaju detalja, a nikako sustavan pregled povijesnih činjenica.


Nakon odslušanog i položenog predmeta Uvod u farmaciju studenti bi trebali steći znanja s kojima bi trebali moći
1.    Navesti i nabrojati važne podatke, osobe, godine iz povijesti farmacij
2.    Imenovati i povezati činjenice vezano za znanstveni pristup farmaciji i kemiji
3.    Odabrati farmaceutska etička načela
4.    Opisati i definirati područje ljekarničke skrbi
5.    Opisati i nabrojati djelokrug rada ljekarnika
6.    Poredati važne osobe iz farmacije
7.    Zapamtiti važne definicije i podatke vezane za lijekove

Raspored turnusa

Izvođenje turnusne nastave iz Uvoda u farmaciju u akad. god. 2021./2022. predviđeno je od 19. - 25. listopada 2021. godine.

Ispitni rokovi u akad. god. 2021./2022.

25. 10. 2021.
19. 07. 2022.
30. 08. 2022.
13. 09. 2022. Ispiši stranicu