Farmaceutska skrb i samoliječenje

1. Cilj i kompetencije:
Nakon odslušanog i položenog predmeta Farmaceutska skrb i samoliječenje studenti bi trebali steći znanja s kojima bi trebali moći navesti i objasniti temeljne postavke i principe ljekarničke skrbi, opisati koncept farmacije zasnovane na dokazima, odabrati i procijeniti izvore informacije o lijekovima, primijeniti terapijske smjernice u skrbi za pacijente, procijeniti prioritete u planu ljekarničke skrbi, te usvojiti vještinu donošenja odluka u procesu ljekarničke skrbi i samoliječenja.
 
2. Udžbenici
Obavezna literatura:
1. Katzung BG, Masters S, Trevor AJ, urednici. „Temeljna i klinička  farmakologija“, 2. Hrvatsko izdanje, Zagreb, Medicinska naklada, 2020.
2. Bonevski M, Kujundžić K, Mandić L, Radošević M, urednici. „Priručnik za samoliječenje“, 1. izdanje Zagreb, CASI, 2017.
 
Dodatna literatura:
1. Rutter P. „Community Pharmacy, Symptoms, Diagnosis and Treatment“, 5th ed., Elsevier, Amsterdam, 2021.
2. Blenkinsopp A, Duerden M, Blenkinsopp J. „Symptoms in the Pharmacy A Guide to the Management of Common Illnesses“, 8th ed., John Wiley & Sons, Hoboken, 2018.
3. materijali s predavanja
 
3. Ispit
Uvjeti za pristup ispitu iz Farmaceutske skrbi i samoliječenja je uredno pohađanje nastave. Ispit iz Farmaceutske skrbi i samoliječenja se sastoji od pismenog (50 pitanja).
 
Raspon ocjena za pismeni ispit:
30-35 dovoljan (2)
36-40 dobar (3)
41-45 vrlo dobar (4)
46-50 izvrstan (5)
 
4. Plan nastave - 2020./2021. (link)
 
5. Izvedbeni raspored – 2020./2021. (link)
 
6. Ispitni rokovi 2021./2022.:
I. 21. 01. 2022.
II. 19. 07. 2022.
III. 30. 09. 2022.
IV. 13. 09. 2022. Ispiši stranicu