Kozmetologija

Raspored turnusa 

Izvođenje turnusne nastave iz Kozmetologije  u akad. god. 2021./2022. predviđeno je od 29. studenog do 3. prosinca 2021. godine.
Za sudjelovanje na vježbama, obavezno je da student sa sobom ima kutu, skriptu, suhu krpu za brisanje i zaštitne naočale (mogu i dioptrijske).

Kozmetologija 2021/22
 

Ispitni rokovi u akad. god. 2021./2022.

06. 12. 2021.  11:20 A101 i A102
18. 07. 2022.
05. 09. 2022.
19. 09. 2022.

Ispiši stranicu