Farmaceutska kemija 1

Opis i sadržaj predmeta (pdf)

1. Stjecanje znanja o kemijskim strukturama lijekova
- Imenovanje, opisivanje i prepoznavanje reakcija kemijske sinteze lijekova
- Klasificirati lijekove po strukturnoj građi
- Klasificirati lijekove po farmakoterapijskim skupinama i mehanizmima djelovanja
- Ilustrirati kemijskim strukturama odabrane lijekove
- Prepoznati, grupirati i diskutirati odabrane ljekovite supstancije
- Definirati, raspraviti i prikazati strukturno najvažnije lijekove iz pojedine farmakoterapijske skupine
- Protumačiti strukture lijeka i povezati ih s njihovim djelovanjem
- Preporučiti lijek specifičnog mehanizma djelovanja s obzirom na strukturu lijeka

2. Stjecanje znanja o sintetskim putovima za pripremu lijekova
- Opisati, prikazati kemijskim jednadžbama sinteze odabranih lijekova
- Povezati i objasniti pojedine reakcijske korake u sintezi lijeka

3. Naučiti opisati i objasniti stereokemijske aspekte lijekova i povezati s njihovim djelovanjem
- Prepoznati stereokemijsku konfiguraciju i argumentirati djelovanje lijeka

4. Prepoznati, imenovati i prikazati strukturno prolijekove
- Stjecati znanje o razlozima pripreme i primjene prolijekova
- Raspraviti ulogu i važnost stereokemijske konfiguracije za djelovanje lijeka

5. Uočiti i prepoznati strukturne parametre te zaključiti razloge toksičnosti lijekova 

 

Raspored turnusa 

Izvođenje turnusne nastave iz Farmaceutske kemije 1  u akad. god. 2021./2022. predviđeno je od 14. ožujka - 22. travnja 2022. godine.
Za sudjelovanje na vježbama, obavezno je da student sa sobom ima kutu, skriptu, suhu krpu za brisanje i zaštitne naočale (mogu i dioptrijske).
 

Ispitni rokovi u akad. god. 2021./2022.

22. 04. 2022. 
20. 07. 2022. Pismeni ispit će se održati u 9h u A104.
31. 08. 2022.
14. 09. 2022.

Ispiši stranicu