Lecturers

Lecturers (Basic Level)
Prof. Zoran Đogaš; Leader of the Summer School
Prof. Dijana Vican
Prof. Nada Čikeš
Assoc. Prof. Renata Pecotić
Assist. Prof. Joško Božić
Prof. Valdi Pešutić Pisac         
Assist. Prof. Varja Đogaš
Assoc. Prof. Slavica Kozina
Assoc. Prof. Vesna Šendula Jengić
Prof. Katarina Vukojević
Prof. Darko Modun
Assist. Prof. Ljubo ZnaorLecturers (Advanced Level)
Assist. Prof. Varja Đogaš; Leader of the Summer School
Assoc. Prof. Slavica Kozina
Assoc. Prof. Vesna Šendula Jengić
Assist. Prof. Vesna Antičević
Prof. Dijana Vican
Prof. Nada Čikeš
Prof. Zoran Đogaš       
Assoc. Prof. Renata Pecotić
Assist. Prof. Joško Božić
Prof. Valdi Pešutić Pisac
Prof. Katarina Vukojević
Prof. Darko Modun
Assist. Prof. Ljubo Znaor
 Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta

Print page