Lectures

 • Assist. Prof. Katarina Vukojević; Leader of the Summer School
 • Prof. Diana Vican
 • Assist. Prof. Varja Đogaš 
 • Prof. Zoran Tomić
 • Prof. Željko Verzak 
 • Prof. Zoran Karlović
 • Assoc. Prof. Slavica Kozina 
 • Prof. Mirjana Mavrak 
 • Assist. Prof. Ivana Medvedec Mikić
 • Assist. Prof. Ivan Galić
 • Assist. Prof. Danijela Kalibović Govorko
 • Assist. Prof. Livia Cigić


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta

Print page