Laboratory for early human development

Laboratory for early human development

Laboratory 

 Laboratorij za istraživanje
ranog razvoja čovjeka
 
Head of research group 
 
Prof Katarina Vukojević

Research
Istraživanja vremenskog i prostornog izražaja genskih proizvoda- bjelančevina, koje su uključene u regulaciju ranog razvoja čovjeka, presudna su za razumijevanje uloge tih gena u normanom razvoju i oblikovanju različitih ljudskih tkiva i organa. Znanje o njihovom normalnom obrascu pojavljivanja, istraženom direktno u ljudskim tkivima, važna su u razotkrivanju mogućih mehanizama nastanka anomalija i bolesti koje se pojavljuju kao posljedica poremećenog razvoja čovjeka. Najvažnije područje našeg interesa je analiza izražaja pro-apoptotskih, anti-apoptotskih i mitotskih razvojnih čimbenika, intermedijarnih filamenata, čimbenika rasta, koštanih morfogenetskih bjelačevina i specifičnih receptora tijekom razvoja ljudske kralježnične moždine, spinalnih ganglija, bubrega, ovarija, gornje i donje čeljusti, zuba, hipofize i oka, primjenom imunohistokemijskih i morfoloških tehnika. Posebna pažnja posvećuje se putovima diferencijacije specifičnih staničnih linija od nezrelih staničnih populacija. Ultrastrukturne osobitosti apoptotskih i mitotskih stanica te njihova raspodjela u tkivima tijekom razvoja, kao i pojava primarne cilije u bubrežnim kanalićima, kralježničkoj mozdini i čeljusti također će se analizirati. Dodatno će se istraživati prirođene bolesti bubrega i urotrakta (CAKUT) na knock-out modelu miša isključivanjem gena odgovornog za CAKUT. Prepoznavanje gena koji sudjeluju tijekom ranog ljudskog razvoja također ima važnu primjenu u kliničkoj praksi zbog bliskog odnosa razvojne plastičnosti i neoplazme. Stoga će se razvoj tumora i neke anomalije i bolesti koje su posljedica poremećenog prostornog i vremenskog izražaja istraživanih genskih čimbenika, klinički pratiti u ranom djetinjstvu i odrasloj dobi.

Projects
Karakterizacija kandidat gena za kongenitalne anomalije bubrega i urotrakta (CAKUT) tijekom razvoja u miša i čovjeka
Lead researcher: Katarina Vukojević
Funded by Croatian Science Foundation - HRZZ
Project beginning: 1st February 2018 
 
Genski izražaj u ranom razvoju čovjeka
Lead researcher: prof. Mirna Saraga-Babić
Funded by: Ministry of Science and Education - MZOŠ 
Duration: 2007 - 2012
 
*for complete project list, please, follow the link
 
Group members
Prof Mirna Saraga-Babić, MD, PhD, lead researcher [CV]
Prof Katarina Vukojević, PhD, Head of research group [CV]
Assist prof Snježana Mardešić, MD, PhD, associate [CV]
Assist prof Sandra Kostić, mag.ing.mol. biotehn., associate [CV
Assist prof Natalija Filipović, DVM, associate
Prof Marijan Saraga, MD, PhD, associate
Prof Ivana Bočina, PhD, associate
Ivana Restović, PhD, associate
Marica Maretić, MSc, professional associate
Photo gallery 

Future directions 
Congenital anomalies of the kidney and the urinary tract in the knock-out mouse model; gene expression of candidate genes for diseases of the kidneys and urinary tract; diabetes and renal disease; gene expression during normal embryonic and fetal periods of different organ systems; close relationship of developmental plasticity and neoplasms; close relationship of development processes and chronic diseases of aging.
 

Selected publications and doctoral theses 


Interests and topics: Human embryo, development, apoptosis, proliferation, differentiation, CAKUT, carcinogenesis, immunohistochemistry, immunofluorescence, histology
Print page