Upcoming thesis defenses

Sukladno Zakonu o visokom obrazovanju doktorski rad objavljuje se na mrežnim stranicama najmanje 30 dana prije dana obrane doktorskog rada. 
 


Miljković Ana
Thesis title: NASLJEDNI, PSIHOLOŠKI I OKOLIŠNI ČIMBENICI KAO ODREDNICE AKUTNE EKSPERIMENTALNE BOLI
Mantor: izv. prof. dr. sc. Ivana Kolčić
Full text of the Ph.D. thesis: (TRIBE repository: pdf) 

 

Print page