Projekti financirani sredstvima Europskog socijalnog fonda- Projekt "Intenacionalizacija studijskih programa svih razina na Medicinskom fakultetu u Splitu"

- Projekt "Unapređenje postojećeg integriranog preddiplomskog i diplomskog studijskog programa Medicina"

- Projekt "Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse na Medicinskom fakultetu u Splitu" Ispiši stranicu