Udruga "ZNANOST"

Udruga “ZNANOST” djeluje na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu kao neprofitno i nestranačko udruženje građana.
 
Udruga “ZNANOST” je osnovana u cilju promicanja, popularizacije i unapređenja znanstvenog rada i zaštite zdravlja.
 
Djelatnosti Udruge “ZNANOST” su:
  • briga o vrednovanju znanstvene i obrazovne djelatnosti na visokim učilištima,
  • prikupljanje materijalnih sredstava s ciljem poticanja znanstveno-nastavne djelatnosti te preventivnog djelovanja, unapređenja i zaštite zdravlja, uključujući i prikupljanje sredstava za realizaciju projekata na natječajima koje raspisuju različiti nacionalni fondovi, fondovi Europske unije te drugi međunarodni fondovi i institucije,
  • promicanje i popularizacija znanstveno-nastavne djelatnosti i zaštite zdravlja organiziranjem različitih tečajeva trajnog usavršavanja, predavanjima i sličnim aktivnostima te izdavačkom djelatnošću,
  • na znanosti zasnovanim različitim aktivnostima na prevenciji i unapređivanju zaštite zdravlja,
  • sustavno, stručno i temeljito podizanje svijesti o važnosti prevencije i odlazaka na zdravstvene preglede,
  • poticanje razmjene iskustava u svrhu informiranja i edukacije, utvrđivanje zajedničkih smjernica i osiguranja dostojanstvenog života bolesnika,
  • kontinuirano promicanje zdravijeg načina života i prevencija štetnih životnih navika,
  • suradnja prvenstveno s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Splitu i Kliničkim bolničkim centrom Split a sekundarno sa svim ostalim znanstvenim i obrazovnim te zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj i izvan nje.
 
Udruga “ZNANOST”je registrirana pri Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
 
Udruga “ZNANOST” je neprofitna pravna osoba bez namjere stjecanja dobiti. Ako u obavljanju svoje djelatnosti Udruga ostvari dobit koristit će se isključivo za obavljanje i unaprjeđenje djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju njeni ciljevi utvrđeni Statutom.
 
Kontakt:
Udruga “ZNANOST” Split, Šoltanska 2, 21000 Split.
 
Predsjednica udruge:
prof. dr. sc. Mirna Saraga Babić
e-mail: msb@mefst.hr
 
Tajnik udruge:
Josip Barić, dip. iur.
tel: 021/557 918
e-mail: josip.baric@mefst.hr
 
Izvještaj u svezi obveza i odgovornosti udruge financiranih iz javnih izvora
Od 2015. godine do 2018. godine Udruga “ZNANOST” je dobila manja sredstva od Županije Splitsko-dalmatinske koja su utrošena u cijelosti za znanstveno usavršavanje djelatnika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu a koji su članovi Udruge “ZNANOST”.
  Ispiši stranicu