EU PROJEKTI

- Projekt "Intenacionalizacija studijskih programa svih razina na Medicinskom fakultetu u Splitu"
- Projekt "Unapređenje postojećeg integriranog preddiplomskog i diplomskog studijskog programa Medicina"
- Projekt "Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse na Medicinskom fakultetu u Splitu"
- Projekt "MEDICINSKA + "


  

Projekti su/financirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj.


ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI ZA PERSONALIZIRANU BRIGU O ZDRAVLJU - Istraživanje u glikoznanosti
- Projekt "Stavljanje u funkciju novoizgrađene nastambe za pokusne životinje na Sveučilištu u Splitu

  

- Projekt "SI4CARE" - Interreg ADRION
- Projekt "Mobile Access Dental Clinic" - MADE - Interreg IPA-CBC
​- Projekt "Sleep medicine" - Interreg IPA-CBC

 

                                         

                      Projekti financirani iz programa Obzor2020.
 

                     
 
 

  PROMISE - "Personalized Medicine Inquiry-Based Education" Administrativnu podršku za prijavu i provedbu projekata Mefst-a pruža Ured za znanost
/POIROT/ Ispiši stranicu