Nastava


PREDMETI STUDIJA:

I. godina

Raspored za ak. god. 2020./2021. (pdf)
Izborni predmeti ak. god. 2020./2021. (pdf)

Planiranje i pisanje znanstvenog rada (pdf)
Statistička analiza biomedicinskih podataka (pdf)
Humani embrio: razvoj, anomalije i tumori (pdf)
Regulacija rasta i diobe stanice u fiziološkim i patološkim uvjetima (pdf)
Znanstveno - istraživački projekti (pdf)
Stanično signaliziranje (pdf)
Nove spoznaje o biologiji novotvorina (pdf)
Mehanizmi nastanka i progresije tumora mokraćnog mjehura (pdf)
Uloga funkcionalne genomike u onkologiji (pdf)
Uvod u razvoj lijekova kroz kliničke studije (pdf)
​​Obrada i analiza mikrofotografija za znanstveni rad (pdf)
Metode molekulske dijagnostike novotvorina (pdf)
Genska ekspresija u bolestima bubrega (pdf)
Virusna onkogeneza (pdf)
Bio(arheo)logija novotvorina (pdf)
Citogenetika tumora (pdf)
Onkološka farmacija (pdf)

II. godina

Izborni predmeti raspored (pdf)

Molekularna patologija tumora ženskog spolnog sustava (pdf)
Suvremena dijagnostika i liječenje tumora dojke (pdf)
Razvoj, anomalije i tumori glave i vrata u čovjeka (pdf)
Tumori probavnog sustava (pdf)
Molekularna patologija tumora mokraćnog sustava (pdf)
Molekularne i kromosomske mutacije u leukemijama u dječjoj dobi (pdf)
Upalne bolesti crijeva (pdf)
Uvod u stvaranje i procjenu dokaza u medicini (pdf) Ispiši stranicu