Usluge

Usluge

Korisnicima je na raspolaganju čitaonica s 36 radnih mjesta u kojoj se mogu koristiti knjige i časopisi iz knjižničnog fonda, kao i vlastita literatura.

O NAMA KATALOZI EDUKACIJA
USLUGE NOVOSTI NASLOVNICA

Korištenje čitaonice i računala

*************************************

Korisnicima je na raspolaganju čitaonica s 36 radnih mjesta u kojoj se mogu koristiti knjige i časopisi iz knjižničnog fonda, kao i vlastita literatura.

U čitaonici treba vladati mir te vas molimo da svojim ponašanjem ne ometate rad drugih korisnika. Knjige uzete s polica u slobodnome pristupu nemojte nikada sami vraćati na police već ih predajte knjižničarki za informacijskim pultom.

Knjižnica raspolaže sa 16 korisničkih računala. Sva su računala umrežena i opremljena paketom Microsoft Office tako da se mogu koristiti kako za pretraživanje interneta i dostupnih baza tako i za izradu seminarskih ili diplomskih radova.

Molimo vas da vodite računa o tome da potrebne dokumente izrađene na korisničkim računalima ili preuzete s interneta pohranjujete na vlastitom mediju jer se prilikom svakog isključivanja/uključivanja računala svi pohranjeni dokumenti brišu.

Također vas molimo da nas upozorite na svaku nepravilnost u radu računala, kako bismo je mogli što prije ukloniti.

Pravila uporabe računalne mreže Ispiši stranicu