Ljetna škola: Klinička epidemiologija

Ljetna škola: Klinička epidemiologija

 

O nama

Mi smo entuzijasti, liječnici i učitelji. Čvrsto vjerujemo da se naši zdravstveni sustavi mogu poboljšati i da su nam potrebni snažni znanstveni temelji na kojima možemo temeljiti svoju kliničku praksu, proizašlu iz dobro provedenih i potrebnih istraživanja. Prvi korak potreban da se to postigne je edukacija budućih i sadašnjih liječnika i ostalih zdravstvenih djelatnika u domenama znanstvene metodologije, u traženju odgovora na klinička pitanja, procjeni dokaza i na kraju, primjeni na stvarni život pacijenata. To ćemo pokušati naglasiti u okviru Ljetne škole o kliničkoj epidemiologiji. Želimo savjetovati svim zdravstvenim radnicima da budu u toku s novim, ali i da uvijek ispituju postojeće pristupe u dijagnostičkim postupcima, a posebno u terapiji. Ako želite naučiti o pristupima kako to učiniti, te uključiti praktične savjete iz područja kliničke epidemiologije u svoju svakodnevnu praksu, pridružite nam se u našem lijepom gradu Splitu u Hrvatskoj!


Što je klinička epidemiologija?
Klinička epidemiologija jedno je od mnogih područja epidemiologije i primjenjuje se u kliničkim uvjetima. To znači da epidemiološka načela i metode kliničari koriste u svojoj svakodnevnoj praksi kako bi odgovorili na klinička pitanja za pojedine pacijente. Primjenom znanstveno testiranih i prikladnih postupaka možemo puno učiniti i za pacijenta i za cijeli zdravstveni sustav.
 
David Sackett definirao je kliničku epidemiologiju kao "primjenu liječnika koji pruža izravnu njegu pacijenata, epidemioloških i biostatističkih metoda za proučavanje dijagnostičkih i terapijskih procesa radi postizanja poboljšanja zdravlja" (Sackett DL. Klinička epidemiologija. Am J Epidemiol. 1969; 89: 125–8.).
O nama
Predavači
Mjesto zbivanja
Program
Registracija
Foto galerija


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta

Ispiši stranicu