Biologija novotvorina

BIOLOGIJA NOVOTVORINA
Biologija novotvorina je doktorski studij koji integrira znanja iz molekularne karcinogeneze, dijagnostike tumora i onkološke terapije usmjerena istraživanju raka. Nastavnici - patolozi i njihovi suradnici kliničari, imunolozi, molekularni biolozi i genetičari, biokemičari, kemičari i statističari kroz različite kolegije studentima interdisciplinarno osvjetljavaju fenomen nastanka, dijagnostike i liječenja tumora.
Nositelj zajedničkog studija je Medicinski fakultet u Splitu, a suradne ustanove su Sveučilište u Splitu, Institut Ruđer Bošković, Sveučilište u Zadru i Sveučilište u Dubrovniku. Osim nastavnika iz Hrvatske, u nastavi sudjeluju i nastavnici iz Velike Britanije, Njemačke i Švicarske. Uz 7 obveznih kolegija, studentima je ponuđeno 35 izbornih kolegija. Svake dvije godine upisuje se do 20 studenata koji su završili medicinski fakultet ili neki od srodnih fakulteta.

Voditeljstvo studija:
prof. dr. sc. Merica Glavina Durdov
mgdurdov@mefst.hr

prof. dr. sc. Snježana Tomić
snjezana.tomic@mefst.hr


Studijski program BIOLOGIJA NOVOTVORINA

UPISI
Upisi prve godine studija odrzati ce se 20.3.2017. od 14,40 - 15,30, u
zgradi B, prostorija B103.
Na upis je potrebno donijeti dvije jednake fotografije 35 x 45 mm (za
indeks i matični list), potvrdu o uplati školarine I. semestra i troškova
upisnine ili ugovor s ustanovom koja se obvezala podmiriti trošak
školarine doktorskog studija.

Prema odluci Fakultetskog vijeća, školarina iznosi 20.000,00 kn za svaku
godinu doktorskog studija (10.000,00 kn po semestru). Trošak upisnine
iznosi 350,00 kn, a uključuje indeks, upisnu dokumentaciju i obvezno
godišnje osiguranje od nezgode.

Podaci za uplatu školarine:
IBAN fakulteta: HR8523300031100071293
poziv na broj 02 602.  Ispiši stranicu