Novosti

Poziv na sudjelovanje u pripremi i osmišljavanju Implementacijske strategije Obzora Europa
03.09.2019.
Poziv na sudjelovanje u pripremi i osmišljavanju Implementacijske strategije Obzora Europa
Rok za ispunjavanje upitnika je 15. rujna 2019. godine.
Inovacije u S3 područjima
15.07.2019.
Inovacije u S3 područjima
Prijave do 15. studenog 2019.
Poticanje razvoja znanstvene djelatnosti za institucije
06.05.2019.
Poticanje razvoja znanstvene djelatnosti za institucije
ERC projekti i koordinatori projekata financiranih iz Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije.
Individual Fellowships MSCA IF 2019
12.04.2019.
Individual Fellowships MSCA IF 2019

11. rujna 2019. godine
Unapređenje postojećeg integriranog preddiplomskog i diplomskog studijskog programa Medicina
18.03.2019.
Unapređenje postojećeg integriranog preddiplomskog i diplomskog studijskog programa Medicina
nositelj projekta: Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Ispiši stranicu