Novosti

Natječaj
16.03.2018.
Natječaj "Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja"
Europski socijalni fond (ESF) 
Rok za prijavu projekta je 04.06.2018. 
Horizon 2020 ERC calls update
15.03.2018.
Horizon 2020 ERC calls update
Call identifier: H2020-JTI-IMI2-2018-14-TWO-STAGE 
Publication date: 15 March 2018
Poziv na dostavu prijava za potporu na međunarodne kompetitivne projekte
10.03.2018.
Poziv na dostavu prijava za potporu na međunarodne kompetitivne projekte
u sklopu Okvirnoga programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020
Stipendije MZO-a, AMPEU-a i Vlade SAD-a.
09.03.2018.
Stipendije MZO-a, AMPEU-a i Vlade SAD-a.
Program Fulbright za akademsku godinu 2019./2020.
Rok: 12. svibnja 2018.
Natječaj za dodjelu stipendija u Republici Makedoniji u akademskoj godini 2018./2019.
16.02.2018.
Natječaj za dodjelu stipendija u Republici Makedoniji u akademskoj godini 2018./2019.

Rok za predaju prijava za stipendije je 20. ožujka 2018. godine.
Ispiši stranicu