Znanost

Znanost

Od 2007. do 2017. godine, broj radova indeksiranih u Web of Science popeo se sa 85 na 172, a značajno je porasla i citiranost navedenih radova. 

 

Znanost na Fakultetu


Znanstveno-istraživački rad na Medicinskom fakultetu u Splitu visoko je iznad hrvatskoga prosjeka. Prema izvještaju najmjerodavnije svjetske institucije koja mjeri kvalitetu znanstvenog stvaralaštva – "Thomson Reuters" (2016.) Sveučilište u Splitu je zauzelo prvo mjesto u Republici Hrvatskoj, a posebno dominira u kvaliteti znanstvenih radova. Medicinski fakultet je jedan od znanstveno najproduktivnijih fakulteta na Sveučilištu u Splitu zahvaljujući:
  • razmjerno visokim kriterijima izbora i napredovanja koji potiču istraživačku aktivnost,
  • snažnom promicanju znanstvenoistraživačkoga rada na fakultetu,
  • usavršavanju značajnog broja nastavnika na međunarodnim institucijama.
Od 2007. do 2017. godine, broj radova indeksiranih u Web of Science popeo se sa 85 na 172, a značajno je porasla i citiranost navedenih radova. 


Glavnina znanstveno-istraživačke djelatnosti provodi se kroz domaće projekte, natječaje Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO) ili Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), a posljednjih deset godina povećao se i broj međunarodnih projekata. Popis istraživačkih projekata
 

Administrativnu podršku za znanstvene aktivnosti na Fakultetu pruža Ured za znanost

Na Fakultetu djeluje i Hrvatski centar za globalno zdravlje čija je osnovna djelatnost stvaranje novih ideja, pretočenih u znanstvene projekte, s ciljem otkrivanja novih znanja primjenjivih za unaprjeđenje zdravlja ljudi u čitavom svijetu. Ispiši stranicu