Moodle


Moodle Merlin


Medicinski fakultet u Splitu koristi Moodle u on-line nastave od 2007. godine, kada je pokrenut Moodle InterMeCo u sklopu TEMPUS projekta "Standardization in Teaching of Medicine“. U sustavu InterMeCo realizirani su e-izborni predmeti te tečajevi cjeloživotnog obrazovanja (Tečaj za docente, Online tečaj za autore Cochrane sustavnih preglednih članaka).

Od akademske godine 2015./16. uspostavljen je novi institucijski sustav Moodle Merlin za on-line nastavu u suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom iz Zagreba.

Novi sustav koristi najnoviju inačicu Moodle-a, preveden je na hrvatski jezik, obogaćen dodatnim modulima te realiziran u oblaku Srca. Novi sustav povezan je s Informacijskim sustavom visokih učilišta ISVU, iz kojeg se sinkroniziraju podaci o predmetu te popisi nastavnika i studenata po pojedinom predmetu. Prikladan je i za postavljanje nastavnih materijala studentima (umjesto na studentski disk S:\Student) obzirom da je pristup moguć svugdje s interneta, a pristup je ograničen samo studentima upisanim na pojedini predmet. Za prijavu u novi Moodle koristi se jedinstvena AAI@EduHr korisnička oznaka, koja se koristi za sve fakultetske IT servise. 

Upute za korištenje novovg sustava dostupne su za nastavnike i studente u PDF i video obliku, kao i on-line tečajevi.

Do novog Moodle sustava najlakše je doći preko fakultetskih mrežnih stranica (www.mefst.hr > Nastava > Moodle), a dostupna je i aplikacija za Android mobilne telefone. 

Nastavnici zainteresirani za korištenje Moodle u nastavi, kao i prebacivanje postojećih on-line tečajeva s InterMeCo sustava u novi institucijski Moodle Merlin, mogu se javiti Informatičkoj službi e-poštom na ismf@mefst.hr.  Ispiši stranicu