Genetska istraživanja bolesti štitnjače

Genetska istraživanja bolesti štitnjače

Osnovna ideja istraživanja je pomoći u razumijevanju temeljnih bioloških putova povezanih s funkcijom štitnjače i mehanizama nastanka bolesti štitnjače.

Genetska istraživanja bolesti štitnjače

 Genetic analysis of thyroid disorders
Voditeljica laboratorija
  
 Izv prof. dr. sc. Vesna Boraska Perica
 
Opis istraživanja
Hashimotov tiroiditis (HT) je najučestalija autoimuna bolest i najrasprostranjeniji endokrinološki poremećaj. Definira se kao kronična upala štitnjače pri kojoj dolazi do infiltracije imunih stanica u štitnjaču što može poremetiti njenu funkciju i uzrokovati hipotireozu. Smatra se da važnu ulogu u razvoju i kliničkoj manifestaciji bolesti imaju genetski i okolišni čimbenici, koji do sada nisu sustavno istraživani. Kroz nekoliko znanstvenih projekata, naša grupa ima za cilj pronaći nove genetske i okolišne čimbenike koji sudjeluju u nastanku HT-a.  U okviru Uspostavne potpore Hrvatske zaklade za znanost „Cjelogenomska analiza povezanosti Hashimotovog tiroiditisa“ formirana je biobanka bioloških uzoraka 500 ljudi oboljelih od HT-a kojima su izmjereni brojni fenotipovi te su im određeni genotipovi na razini cijeloga genoma. Prvi cilj istraživanja je određivanje genetskih varijanti koje su uključene u razvoj HT-a koristeći cjelogenomsku analizu povezanosti genotipova. U drugom dijelu istraživanja ćemo sustavno analizirati brojne prikupljene podatke o medicinskom statusu, životnom stilu, prehrani, biokemijske parametre, protutijela na antigene iz hrane i virusne antigene u cilju što boljeg razumijevanja utjecaja okolišnih čimbenika na razvoj HT-a.
Zaključno, osnovna ideja istraživanja je pomoći u razumijevanju temeljnih bioloških putova povezanih s funkcijom štitnjače i mehanizama nastanka bolesti štitnjače, a sve u cilju poboljšanja liječenja bolesti i razvoja novih prevencijskih, dijagnostičkih i terapijskih  metoda.

Projekti
Voditelj projekta: izv prof. dr. sc. Vesna Boraska Perica
Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost - HrZZ
Trajanje projekta: rujan 2014. - siječanj 2018.

Analiza imunološkog odgovora na proteine iz hrane u nastanku Hashimotovog tiroiditisa
Voditelj projekta: izv prof. dr. sc. Vesna Boraska Perica
Izvor financiranja: Zaklada Adris 
Trajanje projekta: studni 2016. - studeni 2017.
 
Članovi tima/ suradnici
izv prof. dr. sc. Vesna Boraska Perica, dipl. ing. biol., glavni istraživač [HREN]
prof. dr. sc. Tatijana Zemunik, suradnik - istraživač [CV]
izv. prof. dr. sc. Ante Punda, suradnik - istraživač  [CV
prof. dr. sc. Veselin Škrabić, suradnik - istraživač  [CV]
doc. dr. sc. Maja Barbalić, suradnik - istraživač  [CV]
dr. sc. Vesela Torlak, suradnik - istraživač [CV]
mr. sc. Sanda Sladić, suradnik - istraživač [CV]
mr. sc. Ana Barić, suradnik - istraživač [CV]
dr. sc. Luka Brčić, doktorand [CV]
Ivana Gunjača, dipl.ing.mol.bio., suradnik - istraživač [CV]
Dean Kaličanin, mag.biol. i eko.mora, suradnik - istraživač [CV]
Jolanda Kunjašić, lab. tehničar 
Planovi budućih istraživanja 
U budućnosti planiramo nastaviti s prikupljanjem uzoraka i proširivanjem istraživane skupine ljudi oboljelih od HT-a. Planiramo nastaviti započete ciljeve pronalaženja genetskih i okolišnih odrednica bolesti određivanjem (sekvencioniranjem) nukleotida na razini egzoma/genoma te mjerenjem dodatnih relevantnih fenotipova iz uskladištenih seruma.
 

Izabrane publikacije i doktorski radovi

Znanstvena mobilnost 

Područja istraživanja: štitnjača, Hashimotov tiroiditis, hipotireoza, cjelogenomska analiza povezanosti, genetska varijanta, genetska epidemiologija, okolišni čimbenici, protutijela na štitnjaču, protutijela na antigene iz hrane, protutijela na virusne antigene

Ispiši stranicu