Sandra Vujević

Sandra Vujević, bacc. med. lab. diag.     Sandra Vujević je laboratorijski tehničar na Katedri za imunologiju i medicinsku genetiku, Medicinskog fakulteta u Splitu od 2008. Završila je preddiplomski Sveučilišni studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike u Splitu 2014. Odgovorna je za organizaciju rada u laboratoriju, te sudjeluje u nastavnoj i znanstvenoj aktivnosti Katedre za imunologiju i medicinsku genetiku u vidu priprema vježbi i izvođenju eksperimenata za potrebe istraživačkih projekata.  Ispiši stranicu