Upisi u više godine studija
- Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina - Upisi u više godine studija ak. god. 2019./2020.
- Dentalna medicina upisi u više godine studija ak. god. 2019./2020.
- Farmacija upisi u više godine studija ak. god. 2019./2020.
- Odluka o participaciji studenata u troškovima studija za akademsku godinu 2019./2020.
- Participacija školarine po ECTS bodu (pdf)
Zahtjev za priznavanje položenog ispita na drugom visokom učilištu (pdf)
Odluka o uvjetima za upis predmeta / Medicina-Dentalna medicina (pdf)
- Odluka Senata o prijenosu jednog ispita bez plaćanja i trećem upisu predmeta (pdf) Ispiši stranicu