Upisi u više godine studija
- Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina - Upisi u više godine studija ak. god. 2017/.2018. (pdf)
- Dentalna medicina upisi u više godine studija ak.god. 2017./2018. (pdf)
- Odluka o participaciji studenata u troškovima studija za akademsku godinu 2018./2019. (pdf)
- Participacija školarine po ECTS bodu (pdf)
Zahtjev za priznavanje položenog ispita na drugom visokom učilištu (pdf) Ispiši stranicu