Znanost o laboratorijskim životinjama

Znanost o laboratorijskim životinjama

Voditelj: doc. dr. sc. Sandra Kostić
Kontakt: sandra.kostic@mefst.hr
Šifra predmeta: OP2
Ukupno sati: 18 (10P+4S)
ECTS: 2

Nastavnici:
doc. dr. sc. Sandra Kostić
prof. dr. sc. Ana Marušić
prof. dr. sc. Damir Sapunar
Jagoda Dujić, dr. med. vet.

Teme:
Zakonska regulativa povezana s eksperimentalnim životinjama
Akreditacija nastambi za eksperimentalne životinje
Institucijska regulativa
Veterinarska kontrola
Eksperimentalni postupci (kirurgija, analgezija, anestezija, eutanazija)
Eksperimentalni modeli
Nomenklatura mišjih i štakorskih sojeva
Sojevi (engl. outbred and inbred strains)
Parenje i održavanje sojeva štakora
Druge eksperimentalne životinje

Nastavni materijali:
Pravilnik o zaštiti pokusnih životinja: Narodne novine
Zakon o zaštiti životinja: Narodne novine
Podnošenje zahtjeva za odobravanje pokusa na životinjama [pdf]
Laboratory Animals [international peer-reviewed journal]
LabAnimal [international peer-reviewed journal]
Institute for Laboratory Animal Research [web]


  Ispiši stranicu