Kristijan Bečić

Kristijan Bečić, dr. med.
 
Naslov disertacije „Antropološka analiza ranosrednjovjekovne populacije iz južne Hrvatske“
Mentor: prof. dr. sc. Marija Definis Gojanović
Datum obrane: 15. travnja 2014.
Puni tekst disertacije: nije u repozitoriju knjižnice

Kvalifikacijski znanstveni radovi za doktorsku disertaciju:
Bečić K, Jandrić Bečić D, Definis-Gojanović M, Zekić Tomaš S, Anterić I, Bašić Z. Bone porosity and longevity in early medieval Southern Croatia. Int J Food Sci Nutr. 2014 65(2):172-6.
 
Bečić K, Jandrić Bečić D, Čengija M, Ćurić G, Alujević A, Definis-Gojanović M. Croatia is a safe tourist destination - study of foreign citizen mortality in Splitsko-dalmatinska and Primorsko-goranska County during the period 2001-2010. Croat Med J. 2013;54(3):291-5. Ispiši stranicu