Infektologija

Katedra za infektologiju  djeluje u sklopu Medicinskog fakulteta sveučilišta u Splitu  i Klinike za infektivne bolesti KBC Split, Šoltanska 1.
Nastavnici katedre za infektologiju sudjeluju u preddiplomskoj i diplomskoj nastavi integriranog studija Medicine i Dentalne medicine. Pored toga, na Stručnom studiju Sestrinstva sudjeluju u nastavi iz predmeta Klinička medicina I, podpredmet infektologija.


Popis studija na kojima katedra drži nastavu:
- Medicina
- Dentalna medicina
- Studij medicine na engleskom

Nastavnici

Teme za diplomske radove 2016./17. (pdf) Ispiši stranicu