Objava znanstvenog rada

Objava znanstvenog rada

Odabir časopisa
Vrste radova
Vrednovanje
Izdavanje potvrda
ID znanstvenika
Znanstveno napredovanje

Citiranje literature>EndNote i EndNote Web>Vrste znanstvenih članaka>

 

Sadržaji objavljeni u znanstvenim časopisima sredstvo su formalne komunikacije među znanstvenicima, a vrednovanje tih sadržaja ključno je za mjerenje doprinosa pojedinog autora (znanstvenika) razvoju same znanosti.
U znanstvenoj je zajednici opće prihvaćeno načelo da nemaju svi sadržaji (radovi), niti svi časopisi u kojima se ti sadržaji objavljuju jednaku vrijednost. Stoga su osmišljene procedure za objektivno vrednovanje radova i časopisa, a temelje se na citiranosti pojedinog rada i na rangiranju kvalitete i utjecajnosti časopisa u kojem je objavljen. Za znanstvenike na području biomedicine važno je da rad ponude časopisu uvrštenom (indeksiranom) u baze podataka Web of Science, Scopus ili Medline, te da časopis bude sa što višim rangom. 
Prije objave rada uputno je provjeriti indeksiranost časopisa u navedenim bazama te čimbenik odjeka časopisa (pokazatelj kvalitete i utjecajnosti časopisa) u Journal Citation Reports (JCR) ili Scientific Journal Rankings (SJR). Rang časopisa odražavaju kvartile (Q1-Q4), gdje su u kvartili Q1 uvršteni časopisi s najvećim čimbenikom odjeka.
Postoji nekoliko vrsta znanstvenih članaka koji se razlikuju prema dužini, obveznoj strukturi i svrsi pisanja.
Prema PRAVILNIKU O UVJETIMA ZA IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA pod pojmom »znanstveni rad« za područje biomedicine i zdravstva smatra se:
  • izvorni ili pregledni znanstveni članak objavljen ili prihvaćen za objavljivanje u znanstvenom časopisu s međunarodnom recenzijom
  • kratko priopćenje ili prikaz slučaja ako je objavljen u časopisu s međunarodnom recenzijom koji se nalazi u prvom (Q1) ili drugom (Q2) kvartilu.  
Autorom znanstvenog rada smatra se osoba čije je ime izričito navedeno uz naslov rada. Iznimno, u slučaju kolaboracijskih radova, kada je uz naslov naveden samo naziv kolaboracije (projektne grupe) ili samo prvi autor kao predstavnik kolaboracije, autorima se mogu smatrati svi pripadnici kolaboracije čija su imena navedena na izdvojenom mjestu u radu.
Informacije koje su vidljive na web stranicama časopisa, a odnose se na njegov čimbenik odjeka, ne moraju biti točne, pa je preporučljivo obratiti se osoblju knjižnice radi provjere.
Za radove u časopisima koji u godini objave nisu indeksirani u navedenim bazama ne mogu se izdavati potvrde potrebne za napredovanje u zvanju i stjecanje akademskih titula.
Za doktorande prilikom prijave teme uzima se u obzir samo rad u časopisu čiji je čimbenik odjeka prikazan u izviješću JCR.

Radi brzog i točnog dohvaćanja podataka potrebnih za izdavanje potvrda potrebno je imati sljedeće jedinstvene brojeve znanstvenika :

Ažuriranje bibliografskih podataka za potrebe vanjskog vrednovanja kvalitete fakulteta

Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals
 
 
Ispiši stranicu