Istraživanje regulacije funkcije štitne i doštitne žlijezde

Istraživanje regulacije funkcije štitne i doštitne žlijezde

Smatra se da na ekspresiju hormona štitnjače i doštitne žlijezde utječu genetski i okolišni čimbenici.

Istraživanje regulacije funkcije štitne i doštitne žlijezde                    

  Investigation of thyroid and
parathyroid function
Voditeljica 
  
 Prof. dr. sc. Tatijana Zemunik 
 
Opis istraživanja
Bolesti štitnjače pogađaju više od 10% populacije i time predstavljaju važan javnozdravstveni problem. Bolesti doštitne žlijezde su manje zastupljene, ali ne beznačajne. Hormoni štitnjače djeluju na gotovo sva tkiva u organizmu i ključni su regulatori staničnog razvoja, diferencijacije i metabolizma. Hormoni doštitne žlijezde reguliraju količinu kalcija u krvi. Smatra se da na ekspresiju hormona štitnjače i doštitne žlijezde utječu genetski i okolišni čimbenici. Osnovni cilj ovog projekta je
identificirati genetske lokuse koji utječu na koncentraciju hormona/protutijela štitne i doštitne žlijezde, čime ćemo poboljšati naša saznanja o genetskoj regulaciji njihove funkcije i pružiti dodatne spoznaje relevantne za kliničku primjenu. U predloženoj studiji analizirat ćemo povezanost cjelokupnog genoma (engl. genome-wide association study, GWAS) s hormonima/protutijelima štitne i doštitne žlijezde izmjerenim u serumu 1.000 sudionika podrijetlom iz splitske regije (sudionici projekta 10.001 Dalmatinac). Hormoni/protutijela štitne i doštitne žlijezde koji se planiraju analizirati su: slobodni trijodtironin (fT3), slobodni tiroksin (fT4), stimulirajući hormon štitnjače (TSH), tireoglobulin (Tg), titar mikrosomalnih protutijela štitnjače (TMAb), titar tireoglobulinskih protutijela (TgAb) i paratiroidni hormon (PTH) Nadalje, detaljni anamnestički podatci, podatci o stilu života te fiziološka i biokemijska mjerenja prikupljena za sve ispitanike koristit će se u realizaciji drugog i trećeg cilja projekta: interakcije gena i okolišnih čimbenika/mjerljivih svojstava i određivanja korelacije mjerljivih svojstava/čimbenika okoliša .
Ishodi ovakvog sveobuhvatnog pristupa biti će generiranje novih spoznaja genetičke podloge, interakcije gena i okolišnih čimbenika/mjerljivih svojstava i korelacija mjerljivih svojstava/čimbenika okoliša povezanih s funkcijom štitne i doštitne žlijezde i boljeg razumijevanja bioloških putova i klinički relevantnih poremećaja povezanih s njihovom funkcijom.

Projekti
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Tatijana Zemunik
Izvor financiranja: Hrvatska Zaklada za znanost - HrZZ 
Trajanje projekta: rujan 2014. - rijan 2018.
 
Članovi tima/ suradnici
prof. dr. sc. Tatijana Zemunik, glavni istraživač  [CV]
doc. dr. sc. Maja Barbalić, suradnik  [CV]
prof. dr. sc. Ante Punda, suradnik  [CV
Dubravka Brdar,  suradnik  [CV]
dr. sc. Vesea Torlak, suradnik  [CV]
doc. dr. sc. Bernarda Lozić, suradnik [CV]
dr. sc. Caroline Hayward, suradnik [CV]
dr. sc. Marijana Popović, posljedoktorand [CV]
Antonela Matana, mag.math., doktorand [CV]
Planovi budućih istraživanja 
Planiramo potvrditi pronađene genetske varijante analiziranjem dodatnih 2.000 osoba dostupnih iz projekta 10.001 Dalmatinac.
Proširiti spektar čimbenika okoliša koji mogu korelirati s hormonima/antitijelima štitne žlijezde, analiziranje njihove povezanosti s fenotipom.
 

Izabrane publikacije i doktorski radovi 

 

Područja istraživanja: thyroid function, parathyroid function, genetic variants, polymorphisms, genome-wide study, gene-environmental interaction, complex phenotypes  

Ispiši stranicu